Blik op Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in Melle

DDL melle unizo bedrijfs bezoek ilvo plant (20)

Melle, 18/03/2018 –  Unizo Land van Rhode organiseerde in het kader van ‘Ken uw buur’ een bedrijfsbezoek voor ondernemers, bedrijfsleiders, in het Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in de Caritasstraat in Melle. De Beiaard ging alvast graag in op de uitnodiging van Unizo Land van Rhode en kreeg eveneens de kans kennis te maken met ILVO. Op donderdag 8 maart zwaaiden de deuren van ILVO wagenwijd open voor zo’n 80 geïnteresseerde ondernemers en politici. (R 17, foto DDL).

Uit de vlotte speech van Administrateur — generaal Joris Relaes is het meteen duidelijk, ILVO staat voor een gedreven engagement. Het instituut mag zich verheugen in enthousiast en gemotiveerd personeel. De directie en de 600 personeelsleden (met ongeveer 300 wetenschappers) maakten in het ILVO al een aantal dromen waar die op het eerste zicht niet vanzelfsprekend zijn. ILVO beschikt vandaag over 200 ha proefvelden, > 15.000 m2 proefserres, > 20.000 m2 proefstallen (melkvee, varkens, pluimvee), pilootfabriek voor de voedingsindustrie (van idee tot product) en een 40 — tal labo’s.

Joris Relaes verduidelijkte de zeven ‘f-en’ van Farm, als daar zijn Food (humane voedselproductie), Feed (dierlijke voedselproductie), Fuel (biobrandstoffen), Fibre (technische toepassingen: vezels (vlas, hennep,…) zetmeel, plastics, kleurstoffen,…), Flower (sierteelt), Fun (hoevetoerisme), en Family (zorgboerderijen). ILVO wil op alle vlakken een bruggenbouwer zijn, er werd initiatief genomen om met alle Vlaamse onderzoekinstellingen inzake land- en tuinbouw samen te werken en als één geheel naar buiten te treden, er zijn op dit moment 18 partners’, vervolgt Joris Relaes. ILVO werkt onder andere samen met VIB, Imec, VITO, CRA Gembloux. Er is ook een unieke wisselwerking tussen dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek en een unieke samenwerking met de voedingsindustrie.

In 2017 waren er 23.677 voedingsanalyses voor 224 bedrijven, 332 piloottesten voor 104 bedrijven, 104 mondelinge en schriftelijke adviezen. ILVO gaat mee met de tijd en gaat prat op zijn nieuwe onderzoekserre (2010), pilootfabriek voor de voedingsindustrie (2011), melkveestal (2014), varkensstal (2015). Voor de proefveldwerking beschikt ILVO over de modernste apparatuur (o.a. drone). Het heeft aandacht voor agro-ecologie, bio- en stadslandbouw, agro-forestry, Community Supported Agriculture (plukboerderijen). De industrialisering leidt tot ethische vragen vooral in de dierlijke sector en ecologische duurzaamheid. ILVO verwacht veel van de mogelijkheden van precisielandbouw en big data. Joris Relaes weidde ook uit over de klimaatverandering in Vlaanderen en de klimaatvriendelijke melkproductie in Europa. ILVO geeft ook het voorbeeld op het vlak van duurzaamheid met natuurcorridor, bloemenweides, bandendrukwisselsysteem. Tot slot gaf administrateur — generaal Joris Relaes de toekomstvisie naar 2020 en verder: gezonde gewassen, dieren en bodem, maatschappelijk gedragen dierlijke productie, meerwaardecreatie, bio-economie, gezonde voeding, plattelandsontwikkeling, exploitatie van de mariene productie, klimaat.

We hoorden een boeiend en leerrijk verhaal over het eten van de toekomst, innovatie, meerwaardecreatie, precisielandbouw en zaden,…vol overtuiging gebracht door Joris Relaes. Later op de avond mocht men in drie groepjes een kijk nemen in de PLANT site van ILVO, waar een senior onderzoeker je, met veel passie voor de job, onderdompelde in de wondere wetenschappelijke wereld. Onze conclusie: de lat wordt hoog gelegd bij ILVO. Een bedrijf dat groeit, heeft toekomst. Een moderne manier van denken en werken.

Wat doet en waar wil UNIZO naartoe?

Unizo Land van Rhode kreeg de primeur, de kersvers gedelegeerd bestuurder van UNIZO —nationaal Danny Van Assche maakte tijdens zijn speech zijn plannen en ambities met UNIZO bekend. Hij wil het vertrouwen bevestigen dat opgebouwd werd door zijn voorganger Karel Van Eetvelt, wil bouwen aan een sterk UNIZO en met daadkracht de problemen van de toekomst aanpakken. Meer dan ooit één Unizo (UN1ZO). Unizo heeft een roeping en de LOV’s  (lokale verenigingen)  zijn er één, en van uit de habitat “starters GOED begeleiden”. Daarnaast is opkomen voor de belangen van de diverse (grotere)  sectoren  (zoals bvb de bouwunie, de kappers, etc…). Wil de problemen van de toekomst aanpakken: arbeidsmarkt, energie, mobiliteit, digitalisering, ook aandacht voor de loonlasten, statuut van de zelfstandige, fiscaliteit, pensioenen (er is nog werk aan de winkel). Unizo stelt zich tot doel ondernemers te verenigen, te adviseren en te informeren en hun socio-economische en maatschappelijke belangen te behartigen. ‘We hebben vandaag 300 lokale ondernemingsverenigingen in Vlaanderen en 110.000 ondernemers. UNIZO staat dag en nacht klaar voor ondernemers, we moeten ook met e-commerce leren omgaan’, zei Danny Van Assche. We hadden de indruk dat hij zijn missie beschouwt als topsport, met genereuze inzet van lijf, leden en focus. Die focus verkiest hij scherp en totaal, hij wil grip voelen.

Kopstukken van UNIZO Land van Rhode Hugo Verstraeten en Hilde De Boever mochten afronden. Voorzitter Hugo Verstraeten:  ‘Ik ben aangeslagen door de topkwaliteit van de sprekers en de inhoud van hun betoog. Veelal komt er uit de passanten aan de sites van Ilvo in Merelbeke/Melle de opmerking — dat moet hier nogal wat geld kosten , en dat allemaal met ons geld ! — Joris Relaes toonde heel duidelijk aan dat de noodzakelijke financi ële middelen minstens voor 1/3de  uit de industrie komt — met andere woorden , gefinancierd door de zelfstandige ondernemers… En dat het geld goed besteed wordt is ondermeer zo duidelijk zichtbaar. Er wordt vooral en vooraf geïnvesteerd in operationeel noodzakelijke gebouwen en labo’s en apparatuur in het algemeen…. Ilvo komt niet naar buiten met prestige gebouwen en glamour en glitter…ILVO is duidelijk een uitstraling van top verder gezet wetenschappelijk onderzoek … een brug tussen het puur operationeel onderzoek , dus geen concurrentie met beschikbare priv é bedrijven … of een prachtig noodzakelijke schakel die perfect geleid en uitgebaat wordt ! Dank Joris voor deze prima voorstelling’. De dankwoorden aan Danny Van Assche komen voort uit een gerust gemoed naar de toekomst. Veel   Unizo-ers zagen Karel Van Eetvelt niet graag vertrekken. Het is na een eerste contact duidelijk dat Danny duidelijk grote stappen aan het zetten is in het eerder uitgestippelde pad van Karel, elk op hun eigen wijze. Dank Danny om ons als lokale vereniging te betrekken bij de uitbouw van je prachtige doelstellingen! Veel succes. Wij als bestuurder in Land van Rhode hebben er een goed gevoel bij. Een dergelijk inhoudelijk en vriendelijk bezoek van “de grote baas” geeft ons energie om door te gaan met ons sociaal engagement om ondernemers te verbinden’, vervolgt Hugo Verstraeten.

Tot slot deed hij een warme   oproep voor wie ambitie heeft om een bestuursmandaat (lokaal of provinciaal niveau) op te nemen, met het accent op meer vervrouwelijking en verjonging. Interesse? Info: Hugo Verstraeten, 0471 / 36 35 34. Hij dankte de pers en de fotograaf. Hilde De Boever had woorden van lof voor allen die betrokken waren bij de voorbereiding en de organisatie. Voordrachtgevers Joris Relaes en Danny Van Assche ontvingen een gepaste attentie.  Na het mooie bezoek aan de “Plant” site onder begeleiding van drie heel deskundige onderzoekers, verwelkomden de organisatoren de deelnemers op  een  heerlijke  walking dinner.  Een prachtig netwerkmoment.

Unizo Land van Rhode verenigt de zelfstandige ondernemers uit Merelbeke, Melle en Oosterzele. Dergelijke activiteiten en de vooral de belangenverdediging is mogelijk door onder andere de jaarlijkse bijdrage van de leden. Een groot aantal aanwezigen zijn al lid…anderen konden letterlijk “proeven” van wat lid zijn bij Unizo betekent… Als je alle foto’s wil zien van het event en meer info wenst over de Unizo werking of lid wil worden zie  www.unizo.be/landvanrhode/fotoreportage  of 0471 /36 35 34’.

Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle.

X