Post werkelijk een b-post

POST

Algemeen, 04/04/2018 –  De snuggere bedenkers die BPost uitvlooiden, zullen nooit gedacht hebben dat dit realiteit zou worden. In een periode waarin elektronische post het zekerste en snelste communicatiemiddel is, slaagt de traditionele brievenpost er in, om 1 op de 10 geposte brieven niet op tijd af te leveren.

BPost realiseert zich blijkbaar niet dat 88% van de Belgische gezinnen de mogelijkheid heeft om elektronisch post uit te wisselen. Het BIPT dat zijn rol als regulator en controleorgaan op het monopolie van dit beurs genoteerd bedrijf strikt naleeft, legt BPost een correctiemaatregel op van 1.200.000 Euro. Deze verplichte investering moet dienen om de huidige minder goede kwaliteit gevoelig te verbeteren Deze maand nog moet BPost een gedetailleerd investeringsproject  presenteren aan het BIPT. Na afschaffing van het goedkopere drukwerk, kan nu enkel nog prioritaire brievenpost worden verzonden. Maar die post moet de dag na posten bij de bestemmeling aankomen. Na controles stelt het BIPT vast dat het slechts voor 90,9 % van de brieven het geval was in 2016. Met andere woorden één brief op tien komt altijd te laat.   De postwetgeving voorziet dat 93% van de brieven de dag na het posten aan de bestemmeling wordt uitgereikt. Daarbij komt nog dat de Ombudsdienst voor de Postsector in een vorig jaarverslag een opmerkelijke stijging van het aantal klachten over de zendingen met 30% zag stijgen.  Bij de universele dienstverlening en de diensten van algemeen economisch stegen de klachten met 29%. Onbegrijpelijk hoe men er niet in slaagt om een brief waarop nu reeds een zegel van 0,87 euro moet gekleefd worden tijdig de deur uit te krijgen. Daarvoor zijn geen computers nodig en geen ingewikkelde berekeningen, maar eenvoudig boerenverstand. Inmiddels stijgt de ontevredenheid bij de personeelsleden die almaar meer moeten presteren en met lede ogen aanzien dat enkel de aandeelhouders nog van belang zijn voor BPost en niet de klanten en de personeelsleden. Altijd nuttig om de website  www.postaalpunt.be  te raadplegen bij het versturen van een zending, al mag voorlopig alleen monopolist  BPost brieven tot 50 g verzenden.

Freddy De Schuiteneer, grafiek BIPT