Samen in gesprek met 140 Ninovieters op succesvolle G100 inspraakdag


Samen – de nieuwe politieke beweging in Ninove rond CD&V, sp.a, Groen en onafhankelijken – organiseerde gisteren een groot inspraakmoment waarop elke Ninovieter welkom was om z’n mening te geven over het beleid van de stad.

Veerle Cosyns, lijsttrekker van Samen: “Op de G100 zijn we met heel wat Ninovieters in discussie gegaan over verschillende thema’s en  verschillende idee ën over waar Ninove heen moet gaan, . Onze inspiratie vonden we in de G1000    waar in 2011 tientallen bekende Vlamingen onder leiding van David Van Reybrouck met 1000 burgers in debat gingen over onze politiek en onze samenleving. Dat deden we dus nu op Ninoofse schaal, met groot succes.”

Wouter Vande Winkel: “Zulke grootschalige inspraakoefening werd in Ninove  nooit eerder gedaan en we zijn dan ook zeer blij dat    we ons doel hebben overtroffen en er maar liefst 140 Ninovieters    mee kwamen nadenken over hun stad en dorpen. Het waren bovendien zeer goeie discussies met een heel divers publiek:    jong en oud, mensen met verschillende achtergronden die met elkaar in discussie gingen, dat maakte het voor ons zeer geslaagd. Het is voor dit soort politiek van onderuit    waar Samen willen voor staan en die we gisteren ook in de praktijk brachten.”

Lieven Meert is ook erg tevreden met de resultaten “Samen is er voor onze stad en haar inwoners. Met Samen staan we boven de traditionele partijpolitiek en willen we Ninove meer opbouwen vanuit de goeie idee ën van de bevolking zelf.    We zijn dan ook erg blij dat dit wordt gesmaakt en werkt.    Wat in de werkgroepen werd besproken gaan we nu verder verwerken in ons programma. Hierbij houden we ook rekening met de input die we kregen op onze huisbezoeken waar we op 6 maand tijd al bijna 15.000 gezinnen in Ninove en de dorpen bezochten.”

Patrick Carael, die zich als onafhankelijke ondernemer achter Samen schaart, hoorde heel wat goeie idee ën van de aanwezige Ninovieters: “In de verschillende werkgroepen was er een duidelijke consensus over wat stadsplanning en stadsvernieuwing betreft. Zo werden ambitieuze plannen besproken over een nieuw stadspark op de OCMW site, een vernieuwd en aantrekkelijk stationsplein en een uitbreiding van het shop&go systeem in combinatie met extra gratis randparkings en fietsdeelsystemen om zo de binnenstad aantrekkelijk en bereikbaar te maken voor bezoeker én inwoner.”