Is het lek in de kerncentrale van Doel gevaarlijk?

TV Oost meldde als eerste een lek in het nucleaire gedeelte van de oudste en kleinste kerncentrale van Doel. De centrale ligt stil. Desondanks zou er, volgens de elektriciteitsproducent Engie Electrabel, geen direct gevaar zijn voor de bevolking. Lees meer…

De centrale in Doel, bij de Antwerpse haven, (foto Pixabay) zou al vijf dagen geleden zijn stilgelegd voor vervroegde werkzaamheden, volgens De Standaard. Ondertussen werd een lek gevonden in het koelcircuit dat bij een noodgeval de centrale (en de omgeving) moet beschermen, in extremis tegen een kernsmelting zoals dat ooit gebeurde in het Russische Tsjernobyl en het Japanse Fukushima. Aangezien  volgens de beschikbare informatie  de kernsplitsing in Doel  op een gecontroleerde manier werd stilgelegd  zou dat risico onbestaand zijn.

Wat betekent zo een lek?

Het koelsysteem binnen het nucleaire gedeelte is een gesloten circuit, dat eventuele radioactieve besmetting of lekkage zou moeten beperken tot die omgeving.

Ter vergelijking :

Een ramp zoals in 2011 in het Japanse Fukushima werd in gang gezet door een zeebeving en de daarop volgende tsunami, en de ramp in Tsjernobyl in 1986 gebeurde door een uit de hand gelopen test van het koelsysteem, bij een werkende reactor. In Doel staat de reactor uit.

Op zich is een waterlek binnen het gesloten gedeelte van een kerncentrale een ernstig incident, al was het maar voor de mensen die daar werken. Nucleaire energie kan zich geen loodgieterij à la Dehaene* veroorloven.

Bedenkingen:

De getroffen centrale is 43 jaar oud en werd na 40 jaar al eens buiten werking gesteld en dan weer opgestart nadat de levensduur officieel werd verlengd tot 2025. Dan zal de centrale 50 jaar oud zijn.

Het nucleaire complex staat te midden een dichtbevolkt gebied  en binnen één van de belangrijkste havengebieden van Europa.

Alle Belgische kerncentrales worden op drie niveaus beveiligd, volgens het Nucleaire Forum: De exploitant (in dit geval Engie Electrabel), het federale agentschap voor nucleaire controle (FANC) dat er op toeziet dat de regels worden nageleefd en het Internationale Atoomagentschap, dat inspecties oplegt en tests laat uitvoeren.

Is een lek gevaarlijk :

Het is mogelijk gevaarlijk voor de arbeiders die binnen de gesloten omgeving werken. Aangezien het lek zich heeft voorgedaan binnen de gesloten nucleaire omgeving, en die in principe niet in contact staat met de buitenwereld, zou er geen gevaar mogen zijn voor de omwonende bevolking. Het betreft hier zeker geen kernongeval, wel een probleem met één van de veiligheidssystemen. Daarom werd de centrale stil gelegd: alvast één wijze beslissing.

Uitbater Engie-Electrabel heeft op het moment van dit schrijven (28/04/2018 — 15:00) nog geen persbericht vrijgegeven via haar website: http://corporate.engie-electrabel.be/nl/nieuws/persberichten/

SjK

* Voormalig eerste minister Dehaene zei ooit, binnen een politieke context, dat hij de problemen aanpakt wanneer ze zich stellen. Vandaar zijn bijnaam: ‘De loodgieter’.