Doorgangswoningen voor daklozen! Voor hoe lang nog???


In Geraardsbergen krijgen de woningen van het OCMW in de Vooruitzichtstraat een nieuwe bestemming. Daar er geen nieuwe asielzoekers meer zijn, kunnen er daklozen in worden ondergebracht… althans tijdelijk.

Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van OCMW van Geraardsbergen sluit zijn deuren. ‘Omdat geen nieuwe asielzoekers meer worden verwacht, komt er een nieuwe bestemming voor de twee gebouwen in de Vooruitzichtstraat’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Die doen voortaan dienst als doorgangswoningen voor dakloze Geraardsbergse gezinnen.’

Geen asielzoekers in het verschiet
In 2016, ten tijde van het hoogtepunt van de asielcrisis, heeft het OCMW drie woningen in de Vooruitgangsstraat ingericht voor de opvang van elf asielzoekers: zes volwassenen en vijf kinderen. Maar door het opdrogen van het aantal asielaanvragers, bestaat niet langer een nood. ‘Sinds midden december 2017 zijn de beschikbare plaatsen niet langer ingevuld’, zegt de OCMW-voorzitter.

De stad Geraardsbergen heeft naar de asielzoekers meer dan zijn plicht volbracht: het leren van Nederlands, de invulling van het vrije tijd en de integratie, het beheer van de nodige papieren en de zoektocht naar een eigen woning. Omdat er geen asielzoekers meer worden verwacht, heeft de stad de overeenkomst met Fedasiel stopgezet.

Doorgangswoningen voor daklozen zullen moeten wijken voor RUP Reepstraat
Voortaan zullen deze doorgangswoningen dienst doen om de daklozen in de Oudenbergstad een woning aan te bieden. Hoe lang deze doorgangswoningen nog zullen dienst doen, is zeer de vraag. Intussen is er in de gemeenteraad van Geraardsbergen een ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd waarin duidelijk omschreven staat dat op deze site hoogbouw is voorzien. Een aantal inwoners van de Reepstraat heeft tegen het RUP Reepstraat bij de Raad van State bezwaar aangetekend. Als het bezwaar wordt verworpen, gaan de doorgangswoningen onvermijdelijk tegen de vlakte.

Julien Borremans