VoorZwalm komt met inhoud naar buiten en niet met namen

De politieke fractie VoorZwalm kwam afgelopen weken met heel wat programmapunten naar buiten. Het komt voorlopig nog niet met namen maar met programmapunten naar buiten. Programmapunten zijn nu belangrijker dan namen.

De Zwalmenaars hebben intussen al enkele folders van VoorZwalm in de bus gekregen met programmapunten naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

VoorZwalm bestaat uit een kartel van SP.a, GROEN en het christelijk middenveld.

 

Enkele in het oog springende programmapunten

 

  • VoorZwalm komt o.m op voor een veilige Zuidlaan met invoering van een zone 30.
  • voorZwalm wil dat het gemeentebestuur vanaf 2019 start met een echt volwaardig woonbeleid, met o.a. meer toeleiding naar Sociaal Verhuurkantoren en een eigen Zwalms toewijsreglement voor sociale woningen,
  • voorZwalm wenst de ophaling van flessen weer op de agenda zetten, indien de glasbollen niet properder kunnen onderhouden worden. Ook het zwerfvuil moet doortastender worden aangepakt,
  • voorZwalm pleit voor de aanleg op het Zwalms grondgebied van 40 à 60 ha. nieuw bos over een periode van 12 jaar,
  • voorZwalm wenst dat het huidige kerkenbeleidsplan stevig wordt ge ëvalueerd, met meer betrokkenen rond de tafel, ook het bisdom,
  • voorZwalm wil de ondersteuning via vorming én de toegekende gemeentelijke premie voor de mantelzorgers verhogen,
  • voorZwalm vindt dat de sociale werkers van de gemeente meer op het terrein moeten, de sociale bijstand versterken,
  • voorZwalm pleit voor de start van een re ëel gemeentelijk dierenbeleid.

 

BENEFRIET OP 29 JUNI

Het voorZwalm-team is enthousiast door de begeestering die de FOS Scouts en de Chiro Zwalm aan de dag leggen voor de fondsenwerving voor hun nieuwbouwproject. En toont zich solidair met hen!

Het voorZwalm-team steekt nog een extra tandje bij en organiseert op vrijdag 29 juni a.s. het ‘BENEFRIET’-evenement in de Zwalmparel.

X