Klacht tegen geluidshinder dieseltreinen


Twee bewoners van de Reepstraat te Geraardsbergen protesteren fel tegen de ondraaglijke geluidsoverlast van de zware dieselmotoren van treinstellen die ’s nachts en in het weekend draaien.

Achter de Reepstraat in Geraardsbergen loopt — op een honderdtal meter verwijderd — een druk bereden spoorlijn. Al jaren klagen de inwoners van de Reepstraat over de tergende geluidshinder die de diesellocomotieven veroorzaken. “Het gaat niet zozeer over voorbijrijdende treinen, maar over verschillende locomotieven die  in een rangeerstation tot 6.30 uur ’s morgens blijven draaien, ook in het weekend”, vertelt een zichtbaar uitgeputte bewoonster uit de Reepstraat.

Slaapstoornissen
De nachtelijke geluidshinder loopt op tot 49 decibels. Dit zorgt bij een aantal bewoners voor slaapstoornissen. De bewoners trokken al verschillende keren naar de politie om een klacht neer te leggen. Zonder succes. De politie weigerde de klacht te registreren. Ook een gesprek met de onderstationschef bracht geen zoden aan de dijk. Over de vraag waarom het nodig is om iedere nacht verschillende locomotieven te laten draaien, kregen de bewoners geen zinnige uitleg. É én van de redenen is “dat de locomotieven ’s nachts moeten blijven draaien want dat ze anders ’s anderendaags niet meer starten.” Tijdens het gesprek liet de onderstationschef verstaan dat de bewoners de overlast maar moeten verdragen, aangezien ze langs een spoorweg wonen.

Muur van onverschilligheid
De bewoners maken zich niet alleen druk over de zware lawaaihinder maar hebben ook bedenkingen bij de enorme hoeveelheid fijn stof dat nacht na nacht de lucht wordt ingepompt.
Ze zijn het beu om steeds weer tegen een muur van onverschilligheid aan te lopen. Zowel de politie, de NMBS als de lokale overheid geven geen gehoor aan hun klachten. De bewoners zijn dan ook met een briefschrijfactie begonnen en richten hun pijlen naar alle betrokken partijen. Ze willen dat de lawaaihinder eindelijk stopt.

Julien Borremans