De winnaar Groen Pluim is de vzw Red De Diepe Straten


Voorzitter Annelies Lievens: “Vorig jaar deze tijd, was het verzamelen geblazen. De schoolvakantie ging net beginnen, de Ninovieters gingen rustig op reis en plots kwam een dossier op tafel, de leemontginning. Concreet wou Ontginningen De Mets, ODM, 3ha ontginnen en deze samen met de bestaande putten achter de woonwijk Ter Duyst opnieuw opvullen, zijnde maar liefst 9,5 ha. Samen 1 miljoen m ³ grond transport, door onze straten, langsheen scholen. Dit alles op percelen die grenzen aan het beschermd landschap De Diepe Straten. Pure waanzin.”

De Vzw Red De Diepe Straten heeft vorige zomer terecht een waar volksprotest georganiseerd en een gigantisch bezwaardossier ingediend. De stad adviseerde hierdoor negatief en het dossier werd ingetrokken door de ontwikkelaar. Schepen Wouter Vande Winkel: “We hebben een droom voor de leemputten, zijnde de onmiddellijke nabestemming van het reeds ontgonnen gedeelte. We hopen dat we na de verkiezingen de kans krijgen om een stadsbos te ontwikkelen dat vanachter de Lange Muren, doorloopt naar de Diepe Straten. De leemputten dienen daarbij omgezet te worden naar hun nabestemming, zijnde recreatief groen. En dat zonder opvulling, want die is niet nodig om de nabestemming te realiseren.”

Voorzitter Annelies Lievens: “We gaan niet licht over wat de mensen van de vzw Red De Diepe Straten samen met de bevolking bereikt hebben. Dankzij hen komen die zware vrachtwagens er tot nog toe niet, komt de leefbaarheid van de buurt niet verder in’t gedrang en kunnen onze kinderen veilig naar school blijven gaan. We willen echter niet indommelen, vandaar dat het één jaar na de aanvraag deze pluim uitreiken, kwestie van te tonen dat we alert moeten blijven in dit dossier. Zolang die nabestemming niet gerealiseerd is, blijft het als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen.”

Joris Van Ongeval, Voorzitter VZW Red de Diepe Straten: “We zijn heel blij met deze mooie erkenning. We zijn in ons opzet geslaagd dankzij de meer dan 1.500 mensen die ons gesteund hebben via de petitie, de zwarte vlaggen en de ettelijke bezwaarschriften. Ook hen komt deze Groene Pluim toe. Dit alles is geen eindpunt, enkel een beginpunt. We wensen dat de politiek zich engageert om in de komende verkiezingsronde hun duurzaam plan kenbaar te maken voor de Diepe Straten. We zijn ervan overtuigd dat enkel zo de Diepe Straten gevrijwaard kunnen worden van de verdere ontginning en ook van opvulling. Aangezien het grootste gedeelte van de Diepe Straten zich op grondgebied Ninove bevindt, menen we dat het aan Ninove is om initiatief te nemen.
Daarom stellen we voor dat er een stadsdebat georganiseerd wordt waarbij omwonende en inwoners van Ninove en Haaltert hun idee voor de Diepe Straten kunnen kenbaar maken. Ook de visie/dromen van andere betrokkenen zoals sportverenigingen, natuurverenigingen en de erfgoedraad zijn van onmiskenbaar belang. Het is aan het bestuur om dit dan te realiseren in de komende legislatuur.

Hierbij mogen we verkeersveiligheid ook niet vergeten. Een veiliger Denderhoutembaan, een veiligere schoolomgeving in Ninove en Haaltert, het bannen van zwaar verkeer door de nauwe straten van Denderhoutem zijn ook absoluut noodzakelijk. Het tekenen van het ‘Charter werfverkeer’ in schoolomgevingen door beide besturen kan een eerste stap zijn, maar mag geen eindpunt worden.
Natuurlijk zullen wij als vzw graag deelnemen aan het stadsdebat om onze visie en idee ën over de toekomst van de Diepe Straten af te toetsen. We zullen hier de komende maanden op terugkomen. Ondertussen blijven we alert en ijveren we voor een leefbare en veilige omgeving.”