Melle: Andr é en Lydie zijn zestig jaar getrouwd.

Andr é Piens en Lydie De Cock weden zondag ontvangen in de raadszaal van Melle ter gelegenheid van hun diamanten huwelijksverjaardag.

In 1955 leerden Andr é Piens en Lydie De Cock elkaar kennen op de kermis in Gijzenzele.
Drie jaar later trouwden ze op 9 juli 1958 te Melle. Ze hebben 4 kinderen Dirk, Linda, Guy en Fanny als ook 7 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

Andr é werkte 44 jaar als bediende bij de NMBS.

Lydie werkte een jaar als naaister en deed daarna het huishouden.

Ze spelen allebei graag een spelletje  kaart of een gezelschapsspel. Het echtpaar is ook nog lid van OKRA.