Getroffen door staking Ryanair ?


Recht op vergoeding

GETROFFEN DOOR STAKING RYANAIR ?

TEST-AANKOOP KAN HELPEN

De houding van Ryanair om geen passagiers te compenseren als gevolg van de stakingen is onaanvaardbaar vindt Test-Aankoop.

In het geval van Ryanair zijn de geannuleerde vluchten het gevolg van de staking bij zijn eigen personeel, wat geen overmacht is.

Het Europese Hof van Justitie was hierover in het verleden al zeer duidelijk : een interne staking bij een luchtvaartmaatschappij is geen geval van overmacht de passagiers hebben dus recht op een schadevergoeding.

Zowel minister Kris Peeters, als Test-Aankoop en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit herhaalden deze uitspraak van het Hof.

Ryanair volhardt in de boosheid en weigert de reizigers te vergoeden voor de stakingen van 25 en 26 juli en ook van 10 augustus.

Test-Aankoop zond op 19 juli een officieel schrijven naar Ryanair , maar Ryanair bevestigde dat er geen compensaties zouden betaald worden omdat Ryanair de stakingen “ongerechtvaardigd en onnodig vindt”.

Test-Aankoop laat het hier niet bij en gaat desnoods naar de rechtbank .

Wie nadeel ondervonden heeft door de stakingen van Ryanair en vragen heeft over zijn rechten raden we aan de website www.testaankoop.be/ryanair te raadplegen . Bellen kan ook op het nummer 02-8923709.