Unieke tentoonstelling over de Vlaamse film


Het MAVF, het Museum en Archief van de Vlaamse Film, opende dit weekend zijn deuren in Geraardsbergen. ‘De Vlaamse film verwerft vanaf 1920 moeizaam een plaats naast de internationale producties’, zegt initiatiefnemer David Larmuseau, ‘maar zij is wel een unieke getuige van onze identiteit.’ Het nieuwe museum vult een leemte in omdat de Vlaamse film nergens aan bod komt.

Pioniersrol
Naast de massale invoer van eerst Franse en later Amerikaanse films komt in Vlaanderen vanaf 1920 een eigen filmproductie tot stand. ‘Het enthousiasme en de inzet zijn groot’, weet initiatiefnemer David Larmuseau. ‘Maar wegens een chronisch tekort aan geld en knowhow en de gebrekkige toegang tot het distributie- en exploitatienetwerk is dat pionierswerk meer een verhaal van vallen dan van opstaan. Wel getuigen die eerste Vlaamse stille films op een unieke wijze van onze identiteit.’
De verfilming van de roman De Witte van Ernest Claes in 1934, is een mijlpaal in de Vlaamse filmgeschiedenis. Miljoenen Vlamingen hebben die gezien.

Priorij van Hunnegem
De eerste vleugel van het MAVF, die is ingericht op de eerste verdieping van de voormalige priorij van Hunnegem in Geraardsbergen, schetst de ontwikkelingen tot het begin van de jaren 1960. David Larmuseau getuigt: ‘Er staat een nog originele 16 mm montagetafel die werkt en verder evoceren camera’s, projectoren, affiches, folders en toegangstickets de wereld van de cinema. De kers op de taart is de nieuw ingerichte cinemazaal met 38 originele klapstoelen. Daar kunnende veertig Vlaamse volksfilms uit de periode 1920)1960 worden geprojecteerd.’

Verdere uitbouw museum
Het MAVF wil rond Pasen volgend jaar een kamer inrichten over de natuurfilms van Marc Sleen en de weerslag daarvan op zijn stripverhalen. Het museum bezit ook de filmcamera’s van Sleen. ‘Maar de kers op de taart wordt de uitbouw van de tweede vleugel in 2019 en de derde vleugel in 2020’, zegt curator Koenraad De Wolf. ‘Die schetsen een beeld van de ontwikkelingen in de Vlaamse film gedurende de voorbije halve eeuw.’

Praktische info
Wie de tentoonstelling over de Vlaamse film wil bezoeken, kan deze namiddag — van 14.00 tot 18.00 uur — terecht   in   het Museum en Archief van de Vlaamse Film in de voormalige priorij Hunnegem, Gasthuisstraat 100 in Geraardsbergen.
Meer info vind je op de website www.museahunnegem.be.

Julien Borremans

X