Beiaard-verkiezingsinterviews: Anne Coppens, CD&V Zottegem

Beiaard-verkiezingsinterviews. Maak kennis met Anne Coppens, plaats 20 CD&V Zottegem.

Wat wil je in Zottegem behouden?

De talrijke wandelwegen en fietspaden zijn een echte troef in onze regio. Ook het groen dat ons nog rest onder de vorm van bos of park moeten we echt koesteren. Zottegem kent een bloeiend vereninigingsleven. Denk maar aan de jeugd- en seniorenbewegingen, muziekharmonie ën, sportclubs en carnavalverenigingen. Zottegem moet blijven investeren in evenementen zoals rock Zottegem en Dance-D-Vision maar ook in wijkfeesten zoals Montmartre en de parkconcerten. Want dat zijn allemaal initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen.

Wat wil je in Zottegem veranderen?

Het zou goed zijn om het centrum van Zottegem tijdens meer gelegenheden (shoppingdagen) verkeersvrij te maken. Dat zal een boost geven aan de plaatselijke horecazaken en winkels. We moeten blijven pleiten bij de NMBS voor de realisatie van een pendelparking aan de achterkant van het station. Er moet verder werk gemaakt worden van veilige fiets- en voetpaden en de netheid in de straten. Proefprojecten waarbij het verkeer in de schoolomgeving voor- en na schooltijd wordt omgeleid, verdienen een kans. Zottegem moet gaan voor duurzaam wonen en leven. Daarom moeten energieneutrale woningbouw of renovatie verder ondersteund worden. Verder moeten we nog meer investeren in initiatieven die het sociaal weefsel versterken: ondersteunen van het verenigingsleven, promoten van vrijwilligerswerk, buurt- en wijkwerking zuurstof geven, ondersteunen van initiatieven ten behoeve van senioren om ondermeer eenzaamheid en armoede tegen te gaan, investeren in buurthuizen voor jongeren: dat is de weg vooruit en de weg die Zottegem moet opgaan. Werkgelegenheid in eigen streek is belangrijk. Zottegem moet nog meer gepromoot worden als winkelstad met focus op ambachtelijke producten. Zottegem moet zichzelf ook meer en meer profileren over de stadsgrenzen heen, als toeristische trekpleister en sportief centrum in Zuid-Oost-Vlaanderen.

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

  • Verder werk maken van verkeersveiligheid: voet- en fietspaden en veiligere schoolomgeving.
  • Investeren in initiatieven die het sociaal weefsel versterken: ondersteunen van het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, buurt- en wijkwerking.

Wat is je favoriete plaats in Zottegem en waarom?

Het park van Breivelde is voor mij een plaats waar ik voluit kan genieten van de natuur en helemaal tot rust kan komen.

actie

Kennis maken met andere kandidaten? Klik op de foto voor een interview

Peter Lagaert, plaats 10 N-VA Zottegem

 

Margot Lenssens, plaats 19 Groen Zottegem  

 

Wim Van Geert, plaats 2 Groen Zottegem

 

Jan De Maesschalck, lijstduwer Open VLD Zottegem

 

Isabel Merckaert, plaats 13 Groen Zottegem

 

Leen Goossens, plaats 2 CD&V Zottegem  

 

Lode Bruneel, lijsttrekker Open VLD Zottegem
Anja Van De Kerckhove, plaats 12 sp.a Zottegem
Kenny Verbanck, plaats 13 sp.a Zottegem