Peter Vansintjan legt uit waarom hij nog niet heeft getekend

“Nu tekenen is een blanco cheque uitschrijven en overhandigen aan N-VA”

Peter Vansintjan legt uit waarom hij nog niet heeft getekend

Peter Vansintjan (CD&V) is één van de verkozenen die de voordrachtsakte voor een coalitie tussen zijn partij met N-VA nog niet heeft getekend. Hij lichtte zijn standpunt hieromtrent uitgebreid toe aan  het CD&V-partijbestuur en doet nu ook bij ons zijn verhaal.

“De voorbije zes jaar heb ik mij als schepen zeer actief ingezet en heel veel gerealiseerd”, zegt Vansintjan over de voorbije legislatuur waarin hij schepen was van Personeel, Lokale Economie, Verkeer en Mobiliteit, Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening . “Ik was in het schepencollege van essentieel belang in het verdedigen van onze standpunten en in het onderhandelen en bekomen van compromissen in belangrijke dossiers. In de gemeenteraad heb ik ook telkens getracht om zeer gedreven en goed voorbereid de voorstellen die we deden te verdedigen en de tegenargumenten van de oppositie met gegronde argumenten te weerleggen ook in dossiers die niet tot mijn bevoegdheden behoorden.”

Over zijn engagement en de in de steigers staande coalitie met N-VA zegt hij het volgende: “Ik engageer mij al jaren voor onze partij omdat zij voor mij staat voor een warme, solidaire samenleving waarbij we vooral ook aandacht hebben voor de zwaksten in de samenleving. Engagementen die ik ook zoek in mijn partijgenoten en in een coalitiepartner. Mijn ervaring in Zottegem de voorbije zes jaar is van die aard dat ik grote twijfels heb bij het feit dat ook N-VA deze visie deelt. Het is voor mij pijnlijk om vast te stellen dat we als partij de onderhandelaars van Groen niet correct hebben behandeld door plots toch te onderhandelen met N-VA. Het sluiten van een akkoord tussen CD&V, SP.A en Groen heeft dus niet de kans gekregen die ze verdiende.”

Door de voordrachtaktes te ondertekenen zijn zowel CD&V als N-VA gebonden om met elkaar een coalitie te vormen vermits men wettelijk geen tweede keer een akte mag ondertekenen. “Er is bij mijn weten nog geen bestuursakkoord gesloten waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over wat de nieuwe CD&V – N-VA coalitie de komende zes jaar zal doen”, geeft Vansintjan hierover mee. “Er is helemaal niet gesproken over de inhoud van het bestuursakkoord maar enkel over de bevoegdheden. Wat is het inhoudelijk gemeenschappelijk project waar we voor gaan? Nu tekenen is voor mij een blanco cheque uitschrijven en overhandigen aan N-VA.”

Vraag is uiteraard wat er nu zal gebeuren. Zal Vansintjan het akkoord tekenen? En wanneer? “Na de verkiezingen had ik tijd nodig om na te denken over wat CD&V en ik de komende 6 jaar nog kunnen betekenen voor de mensen in Zottegem”, besluit hij. “Het nog te onderhandelen bestuursakkoord moet dus waterdichte garanties bevatten over onze essenti ële punten. En aan het einde van de rit wil ik mezelf nog recht in de spiegel kunnen aankijken.”

 

X