Jurgens Soetens maakt lokale baronie van Lierde

De volstrekte meerderheid halen volstaat blijkbaar niet voor Jurgen Soetens, die zichzelf opvolgt als burgemeester van Lierde. Bij de verkiezingen van vorige zondag veroverde hij in de gemeenteraad niet alleen 11 van de 17 zetels, hij lonkt daarbovenop nog naar de drie zetels van de Derde Partij onder het mom van gedoogsteun.

Breidt hij zijn meerderheid nog uit met de drie zetels van de Derde Partij? Hoewel het compleet overbodig is om een partij — die al de absolutie meerderheid heeft behaald — nog bijkomende steun te verlenen staat Fernand Vekeman er zeker niet weigerachtig tegenover. In een interview met HLN verklaarde hij dat zijn partij gedoogsteun wil verlenen als er maar garanties tegenover staan. Wat ze daarvoor in ruil zouden krijgen is nog onduidelijk. De vraag stelt zich dan wel of die partij bij de volgende verkiezingen niet zal afgerekend worden voor de hand en spandiensten die ze kritiekloos aan de meerderheid heeft geleverd. Eveneens moet de vraag gesteld worden waarom het woord “gedoogsteun” in de mond wordt genomen. In de politiek is er alleen sprake van gedoogsteun als het college van Burgemeester en Schepenen over geen meerderheid beschikt in de gemeenteraad. Met de absolute meerderheid in handen van Jurgen Soetens en zijn partij “Voor Lierde” is hier duidelijk geen sprake van. Wordt de kiezer een rad voor de ogen gedraaid?

Oppositie herleid tot één speler?

Feit is wel dat op die manier de oppositie in Lierde wordt herleid tot één speler: Open-VLD met drie zetels, met Melissa Dooms aan de kop. Werner Niemegeers (N-VA) en Bert Wastyn (sp.a), de lijsttrekkers van de twee andere lijsten die in Lierde opkwamen, veroverden zelfs geen zitje meer in de raad.

Het is echter zeer de vraag of Jurgen Soetens zal slagen in zijn opzet om de oppositie op die manier in zijn gemeente monddood te maken. Het machtsvertoon, waarmee Soetens zich in de post van burgemeester nestelt heeft op Werner Niemegeers en Bert Wastyn het effect alsof ze door een wesp zijn gestoken. Over de partijgrenzen heen verenigen N-VA en sp.a zich in dit uitzonderlijk geval om met man en macht oppositie te voeren tegen een bestuur dat één blok vormt. Niet in het minst omdat ze vinden dat een bestuur dat geen tegenspraak ondervindt niet gezond is voor de democratie.

Er is nu eenmaal het principe van openbaarheid van bestuur. Beiden zijn vastbesloten om aan één zeel te trekken zodat hun kritische stem wordt gehoord tot in het schepencollege. Maar ook door de kiezers die voor hen hebben gestemd en die nu niet aan bod kunnen komen in de gemeenteraad.

“Alliantie van de Kritische Lierdenaar

Ze steken daarbij hun hand uit naar Open-VLD om bij wijze van spreken een “Alliantie van de Kritische Lierdenaar” te vormen tegen het machtsoverwicht dat tot stand is gekomen.

Dit is in elk geval een mooi praktijkvoorbeeld van hoe directe democratie tot stand kan komen. En één zaak is alvast duidelijk; of ze in Lierde nu in de gemeenteraad zitten of niet, er zal een correcte oppositie gevoerd worden. Het kan volgens hen niet zijn dat één partij het zonder enige vorm van kritiek zes jaar voor het zeggen zou krijgen. Het worden nog boeiende tijden in Lierde.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

X