Open Vld bestuur keurt bestuursakkoord goed

Het afdelingsbestuur van Open Vld Merelbeke heeft een ontwerp van overeenkomst goedgekeurd om Merelbeke verder te besturen. Het schepencollege daarin zal bestaan uit Open Vld en Cd&v, waarbij Cd&v de burgemeester levert en twee schepenen, en Open Vld vier schepenen waaronder de schepen van sociale zaken.

Ook werd overeengekomen tussen de partijen dat de forfaitaire gezinsbelastingen in de gemeente halveren. Voor Open Vld was dit het belangrijkste programmapunt, zonder welke ze niet in een coalitie wilden stappen.

Voor sp.a is — zoals blijkt uit de persberichten vandaag — inderdaad geen plaats meer in het schepencollege. Uit loyauteit na jaren samenwerking wordt nog bekeken of sp.a de positie van gemeenteraadsvoorzitter niet zou willen aanvaarden. Daar is tot op vandaag geen duidelijkheid over, maar zal de beslissing niet meer beïnvloeden.

De overeenkomst werd intensief besproken in het bestuur. Open Vld was samen met Groen de grote overwinnaar van de verkiezingen van 14 oktober jl. in Merelbeke. De liberalen winnen twee zetels in de gemeenteraad. Groen won één zetel. Cd&v boekte ook nog lichte winst en slaagde er in Open Vld te kloppen met een handvol stemmen als de grootste partij in Merelbeke.

Theoretisch is ook een bestuursmeerderheid mogelijk tussen Open Vld en Groen, waar Open Vld het burgemeesterschap had. Deze piste werd begrijpelijkerwijs ook besproken op het afdelingsbestuur. Evenwel heeft deze coalitie slechts een heel nipte meerderheid van 14 op 27 zetels, wat als zeer risicovol en weinig werkbaar werd beschouwd. Wel is het duidelijk dat het nieuwe bestuur rekening zal moeten houden met de inhoudelijke punten die Groen aanbracht, onder meer rond verstedelijking en mobiliteit

X