Zonnecellen laden accu permanent bij

De wagen van de toekomst is elektrisch

Verbrandingsmotor, elektrisch of waterstof ?

Beste wagenkeuze voor de toekomst

Dieselwagens met geperfectioneerde motoren en toevoeging van AdBlue en benzinewagens maken momenteel het gros uit van de wagenverkoop.

Wagens gekend als hybride met deels een verbrandingsmotor en een elektromotor, worden geleidelijk aan vervangen door elektrische wagens met 500 km rijbereik zonder bijladen.

Zijn wagens op LPG, CNG of zelfs waterstof   gekend als H ²,  een betere keuze ?

Een overzicht

Het eindigend verhaal

We leven onder een zuurstofstolp die tot ongeveer 12 km hoogte reikt en waarbinnen zich alles afspeelt.

Wat gedurende miljoenen jaren werd gevormd en ondergronds opgeslagen ligt onder de vorm van kolen, olie en aardgas ; wordt nu opgebruikt.

Dit is een eindigend verhaal.

Zowel de verbranding van benzine, diesel, LPG als aardgas ; hebben altijd een negatief effect op onze gezondheid.

In opmars is de aanwending van waterstof om er voertuigen en schepen mee aan te drijven.

Waterstof kan in gasvormige en vloeibare toestand worden opgeslagen.

Omzetting naar vloeibare toestand kan enkel met een temperatuur vanaf -255 °, heel diep onder het vriespunt met extra isolerende bescherming tot gevolg.

Voor gasvorm heeft men uitzonderlijk sterke tanks nodig om een druk tot maximum 700 bar aan te kunnen   .

Dit alles maakt dat een wagen aangedreven door waterstof voor een zelfde rijbereik tot 20% zwaarder weegt dan een auto aangedreven door batterijen.

Door toevoeging van veel lucht aan waterstof is er omzetting van waterstof naar elektriciteit met enkel nog water als restproduct, wat wel positief is.

Waterstof bekomt men door elektrolyse van water of door reformen   of winning uit aardgas.

Elektrolyse is minder effici ënt dan winning uit aardgas, bij winning uit aardgas komen nog andere vervuilende stoffen vrij.

Rest dan nog elektriciteit geleverd door de zon en de wind als enig zuiver alternatief.

Doorbraak elektrische wagens komt er

Wetenschappers zoeken naar mogelijkheden om de elektrische wagen evenveel, of nog groter rijbereik te geven dan een wagen met traditionele verbrandingsmotor.

In Zweden maakt professor Leif Asp vorderingen met carbonvezels, dienstig als negatieve elektroden om Li-ion accu’s een groter vermogen geven.

Carbon of koolstof is zeer sterk, licht en duur ; vraag het maar aan fervente fietsers die voor dergelijke uitrusting kozen.

Een onvermoede eigenschap van carbon is de elektrische opslagmogelijkheid in dit slijtbestendig en hittebestendig materiaal.

De omzetting van waterstof naar elektriciteit legt het met een effici ënte van 25 %, duidelijk af tegenover in batterijen opgeslagen elektriciteit met 75 %  effici ëntie.

Dan hebben we het nog niet over de solid-state-accu, die voor een doorbraak staat en waarin het Leuvense IMEC een grote rol speelde.

Dergelijke accu’s hebben een groter laadvermogen en bezorgen een elektrische wagen een groter rijbereik dan de huidige wagens met verbrandingsmotor.

In afwachting dat deze duurdere techniek doorbreekt komt er een andere interessante oplossing van innoverende Koreaanse automerken.

Huyndai-Kia innoveren

De Koreaanse autogroep Hyundai/Kia gaat vanaf 2019 op het dak van zijn hybride wagens, zonnecellen aanbrengen.

Dit moet toelaten om bijkomende elektriciteit op te slaan in de batterij.

Voor de zuiver elektrische wagens komen zonnecellen op het dak van de wagen en ook nog eens op de motorkap.

In een later stadium voorziet de Koreaanse groep om een groot deel van de benodigde elektriciteit voor zijn elektrische wagens, te laten produceren door de wagen zelf.

Door de horizontale vlakke plaatsing op het dak en de motorkap van de wagen, is er onder alle omstandigheden opbrengst in open lucht, ook bij diffuus licht.

Als de solid-state-accu volop in gebruik komt, kunnen op termijn de gewone Li-ion accu’s worden vervangen.

Emissie vrije zones zullen binnen enkele jaren volledig voorbij gestreefd zijn.

X