Merelbeeks KVLV viert diamanten verjaardag.

De KVLV van Merelbeke werd uitgenodigd in de raadszaal van Merelbeke voor de viering van 60 jaar boerinnenbond nu KVLV.

 

OP 9 november 1958 werd de Boerinnenbond te Merelbeke door E.H. Fiers en Mevr. Van Laere opgericht. De eerste bestuursvergadering met als voorzitster Mevr. Thienpont en   9 bestuursleden gingen door op 23 februari 1958. Met als activiteiten eerste werkjaar : kooklessen, themavergaderingen over geld, huisapotheek, uitstap naar Lourder Oostakker.

Het najaar van 1958 was voor onze boerengezinnen en vooral voor de boerenvrouwen een belangrijke periode. Er werd een boerinnengilde opgericht waar men voordrachten en nuttige lessen zou geven die het leven van de vrouwen, hun gezin en hun bedrijf ten goede zou komen. Themavergaderingen over geld, de huisapotheek, kooklessen, een bedevaart naar Lourdes Oostakker, het zijn enkele voorbeelden uit het programma van het eerste werkjaar van de Boerinnenbond.

Onder tussen zijn we 60 jaar verder en is de boerinnenbond verandert in KVLV Vrouwen met Vaart met 2 voorzitsters : Marieke Vandecapelle en Kristien Thienpont – 6 bestuursleden – 80 leden hun Programma : kooklessen, bloemschikken, creaworkshops, daguitstappen, wafelbak, adventsviering, barbecue.

De afgelegde weg van de voorbije 60 jaar is groot. Vele generaties vrouwen zijn zich doorheen de jaren enthousiast blijven inzetten om van KVLV een bloeiende vereniging te maken, telkens rekening houdend met de noden van de vrouw en inspelend op de behoeften van de tijd. En elke tijd biedt zijn eigen problemen en uitdagingen voor het verenigingsleven. KVLV Merelbeke wil daar een antwoord op geven. Een levend huis waar iedereen zich goed voelt, dat willen wij in onze KVLV bereiken. Zo’n huis wordt gebouwd met waardering voor elke bouwsteen, hoe klein ook. Er zijn vrouwen die kleine steentjes bijdragen, vrouwen die als steunbalken het huis dragen, vrouwen die als mortel tussen de stenen zijn, die de losse stenen samenhouden. Al deze vrouwen, hier al of niet aanwezig, zijn onmisbaar om van ons KVLV huis al 60 jaar een levend huis te maken.

Meer info over KVLV Merelbeke : facebookpagina of op de website www.kvlvmerelbeke.com