Voordracht Culturele Kring Land van Rode met Jan Smets

De voordracht Culturele Kring Land van Rode met Jan Smets,  gouverneur van de Nationale Bank van Belgi ë  die geplant was op 30 november kan  onze spijt niet doorgaan wegens onvoorziene omstandigheden.