©Sophie Richez - Burgemeester Tania De Jonge

Tania De Jonge neemt afscheid en bedankt de inwoners

Burgemeester Tania De Jonge
Burgemeester Tania De Jonge

Tania De Jonge, voorlopig nog burgemeester van Ninove, gaf volgende persmededeling weer op haar Facebookpagina.

Open VLD nam het initiatief om een coalitie te vormen maar slaagde er niet in met beide partijen tot een gesprek te komen.
Als lijsttrekker van Open VLD, de tweede grootste partij, hebben we op donderdag 6 december een uitnodiging verzonden naar N VA en Samen om in overleg te gaan via een eerste gesprek.

In de uitnodiging werd gevraagd of ze bereid waren een gesprek te voeren en werd gevraagd hoe zij staan tegenover verschillende belangrijke beleidsthema’s en welke projecten zij in de komende legislatuur absoluut willen gerealiseerd zien. Met Open VLD hebben we een startnota uitgewerkt die als basis kon dienen voor de start van onderhandelingen. Onze prioriteit was werken aan een sterk inhoudelijk akkoord. Eerder dan het te hebben over de verdeling van mandaten.

Samen was bereid om te komen luisteren naar een verkennend gesprek. De N-VA liet na een bespreking op hun partijbestuur weten niet in te gaan op de uitnodiging en te blijven kiezen voor de oppositie.

Wij hadden met Samen een gesprek om hen dit mee te delen en kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat het hierdoor onmogelijk is om een stabiele coalitie op de been te brengen. Open VLD heeft daarbij besloten geen verdere stappen meer te ondernemen.’

Wij hopen alvast dat onze inwoners niet het slachtoffer worden van de politieke impasse waarin onze stad is terecht gekomen en hopen dat er alsnog een stabiel bestuur zal ontstaan voor het uitbouwen van een positief toekomstproject voor onze mooie stad. Open VLD Ninove zal alvast haar constructieve bijdrage leveren in het belang van onze inwoners. We wensen de nieuwe ploeg ook alle succes toe in het besturen van onze stad.

Het was een eer burgemeester te mogen zijn van onze prachtige stad ! Nu ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen, ik blijf burgemeester tot de nieuwe burgemeester is aangesteld.

Fijne dag nog en ik zal er altijd zijn voor onze stad en haar inwoners…