Het college van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen is gekend in Brakel

De kogel is door de kerk. De bevoegdheden zijn verdeeld in het nieuwe Brakels college van burgemeester en schepenen. (legislatuur 2019 -2024)

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 behaalde de Brakelse Open Vld lijst een absolute meerderheid. (nl.15 zetels)

De namen:

 

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer: veiligheid, personeelsbeleid, communicatie, dierenwelzijn, ontwikkelingssamenwerking;

1e schepen Alexander De Croo: is verhinderd als vice-premier en wordt vervangen door Marc De Pessemier. Alexander De Croo blijft voorzitter van de gemeenteraad.

Schepen Marleen Gyselinck: burgerlijke stand, senioren, gelijke kansen;

Schepen Peter Vanderstuyf: omgeving (milieu, ruimtelijke ordening), financi ën, huisvesting, landbouw, middenstand;

Schepen Sabine Hoeckman: openbare werken, mobiliteit, kerkhoven;

Voorzitter Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst en schepen Marijn Devalck: sociale zaken, cultuur, feestelijkheden;

Schepen Marc De Pessemier: jeugd, sport, toerisme, onderwijs, digitalisering.