Raadsleden Oosterzele moeten verkiezingsuitgaven voorleggen

Op 28 november 2018 diende  Open VLD plus klacht in over de geldigheid van de verkiezingen in Oosterzele bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De partij diende een dossier in dat gestoeld is op meerdere argumenten waaronder een gebrekkige aangifte van verkiezingsuitgaven. De raad oordeelt  dat de aangiftes van Pieterjan Keymeulen en Jean Marie De Groote niet werden ingediend.

Vandaag werd een tussentijdse uitspraak gedaan over het dossier.  De kamervoorzitter stelt vast dat de aangiftes van Pieterjan Keymeulen en Jean Marie De Groote niet werden ingediend. De lijstindiener werd op de zitting aangemaand om de aangiftes in te dienen bij de rechtbank van eerste aanleg en aan de Raad en hiervan kennis te geven aan alle partijen. Op basis hiervan zal er een terechtzitting volgen op 3 januari 2019. Vooralsnog werden geen uitspraken gedaan over de campagnemiddelen die burgemeester Johan Van Durme en schepen Christ Meuleman (CD&V) gebruikten. Zij zouden onrechtmatige publiciteit, via persoonlijke mails, sms’en en het gebruik van een promotiewagen op de dagen van de verkiezingen, gevoerd hebben.

Meerderheidspartij CD&V/N-VA haalde bij de verkiezingen net 50% van de stemmen en kon nipt de absolute meerderheid van 12 op 23 zetels behouden. Een overzicht van handelingen die in het bezwaar zijn opgenomen kunnen de regelmatigheid van de verkiezingscampagne hebben verstoord. Deze hebben dus wellicht een re ële invloed gehad op de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling tussen de verschillende partijen.  Door de klacht van Open VLD Plus dient de installatie van de nieuwe gemeenteraad, de voordracht van de schepenen, de benoeming van de burgemeester en de voordracht en verkiezing van de politieraadsleden uitgesteld te worden tot de raad voor verkiezingsbetwistingen een definitieve uitspraak doet.

X