Stads- en OCMW-budget 2019: Geraardsbergenaars betalen 28 euro voor verminderde dienstverlening

“De fiscale optimalisatie heeft voor gevolg dat iedere inwoner 28 euro meer betaalt voor de dienstverlening van de stad,” besloot Burgemeester De Padt maandagmorgen zijn toelichting bij het werkingsbudget 2019.

Het meerjarenplan van de nieuwe bestuursploeg, met 21 van de 31 zetels, moet nog worden uitgeschreven. Maar de bestuurders ‘willen de financi ële situatie niet laten ontsporen en stelden daarom   alle enkele aanpassingen voor om de verdere afbouw van de dienstverlening te vermijden’.

Nieuwe ontvangsten met hogere belastingen

De ploeg stelde meteen vier aanpassingen voor om de inkomsten te verhogen. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de situatie in omliggende en vergelijkbare steden. Dat zijn:

1.Verhogen van de opcentiemen op onroerende voorheffing  van 881 naar 981 of een verhoging van 8,85% belastingen op onroerende goederen (huizen, gronden…).
2. Belasting van 600 euro voor de tweede verblijfwoning en 350 euro voor de verplaatsbare constructie (caravans).
3.Aanpassing van de gezinsbelasting van 50 euro. Een gezin betaalt vanaf nu 70 euro per jaar. Voor alleenstaanden en eenoudergezinnen wordt de belasting verlaagd naar 40 euro.
4.Verdubbeling van de belasting op het verspreiden van drukwerken.

Verlaging van de inkomsten en meeruitgaven opvangen
Het stadsbestuur leende om investeringen uit te voeren: kunstacademie, sporthal, kenniscentrum, dienstencentrum stad en OCMW onder een dak…en deze leningen moeten verder afbetaald worden.

Daarnaast zijn er vier belangrijke vaststellingen voor de financi ële situatie:
1.De stad krijgt per jaar zowat 246 euro per inwoner van het gemeentefonds (globale belastingspot). Burgemeester De Padt kloeg zelf bij het grondwettelijk hof tevergeefs de ongelijke behandeling van steden aan. Voorbeeld: Aalst krijgt 420 euro per inwoner, Ronse 341 euro, Ninove 215 euro.
Ook wordt gesteld dat belastingen hier minder opbrengen gezien het profiel (minder inkomsten) van de inwoners en de kleinere waarde van de eigendommen.
2.Het behoud en de verdere ontwikkeling van het ASZ ziekenhuis (Aalst, Wetteren, Geraardsbergen) en de geplande grotere ziekenhuissamenwerkingen kosten veel geld. Deze dienstverlening, waarvan de buurgemeenten zomaar zonder kosten kunnen gebruik maken, wordt geraamd op 1,1 miljoen euro per jaar.
3. De Tax shift, waarbij de federale regering de belasting op lonen verlaagde, betekent minderinkomsten van 230.000 euro per jaar.
4. De stad en OCMW moeten de pensioenen van hun statutaire, vast benoemde ambtenaren betalen. Dit zorgt nu voor een jaarlijkse factuur van 1.033.000 euro bijkomende uitgaven.

Beslissingen durven nemen

Na analyse van de financi ële toestand stelt de bestuursploeg nu dat men moet keuzes maken voor het behoud van de noodzakelijke dienstverlening.
De verschillende schepenen stelden al kort hun eerste plannen voor. De sluiting van de materniteit en het openlucht zwembad werd al vast gelegd. Ook worden er vragen gesteld bij het behoud van verschillende evenementen. Voor de mantelzorgpremie zou het voorziene bedrag gehalveerd worden.
Wat er zal gerealiseerd worden inzake mobiliteit, klimaatzorg, bijkomende tewerkstelling, tewerkstelling, armoedebestrijding is nu nog niet volledig duidelijk. En verslagen of voorstellen van advies- en dorpsraden zijn meestal ook al niet te vinden.

 Armand Matthijs (TE 46)