Sp.a Zottegem: “Beleidsverklaring is oude wijn in nieuwe zakken”

31/12/2019 – Zottegem –  De nieuwe coalitiepartners CD&V en N-VA stelden maandag op de gemeenteraad hun beleidsverklaring voor.   Sp.a Zottegem nam het document grondig door, maar is niet onder de indruk. “Dit is oude wijn in nieuwe zakken,” reageert sp.a-gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge. “We zijn kritisch, maar blijven optimistisch. Initiatieven waar Zottegem en de Zottegemnaren beter van worden, zullen we volmondig steunen,  maar als het gaat om het afbreken van dienstverlening of realisaties, dan zullen we stevig in de oppositie gaan.”

Louie Van Rijsselberge:   “We hadden vernieuwing verwacht, maar we blijven op onze honger zitten. Deze beleidsverklaring getuigt van weinig creativiteit en bouwt verder op het reeds gevoerde beleid. Over de concretisering van projecten en potenti ële knelpunten blijft men vaag. Sommige diensten en organisaties komen in deze beleidsverklaring zelfs niet meer aan bod. Andere projecten worden dan weer voorgesteld als nieuwe projecten, maar staan al lang in de steigers, zoals de bouw van de nieuwe cultuurzaal, de ondergrondse parking aan het Oud College en de renovatie van het Kasteel van Egmont.”

“Dit alles roept bij ons toch wat vragen op,” laat Van Rijsselberge weten. “Waar onze verenigingen/scholen terecht kunnen als in 2020 de Rhetorica de deuren sluit, heeft men geen idee. Waar de bibliotheek naartoe zal verhuizen tijdens de renovatie van het Egmontkasteel is een groot vraagteken. Het vrijetijdsbeleid zal worden verder gezet maar men weet nog niet hoe men cultuursubsidies uit de vorige legislatuur concreet zal inzetten. De subsidies voor Route 42 worden stopgezet maar men moet nog onderzoeken of en hoe men in een nieuw bovenlokaal samenwerkingsverband zal stappen.”

“Over sommige dingen wordt ook met geen woord gerept. Over het centrum voor Streekgeschiedenis en het museum voor Folklore geen woord, idem ditto voor de oudstrijders en de herdenking van de wereldoorlogen waar we in Zottegem altijd het voortouw namen. Het bestaan van een kwalitatief stedelijk onderwijs wordt vermeld, maar men gaat niet verder in op de infrastructurele knelpunten.”

“Men belooft sterk in te zetten op digitalisering. Burgemeester en schepenen zullen bereikbaar zijn via mail en sociale media. Men zal burgers laten participeren via sociale media en men wil een stadsapp ontwikkelen waarbij burgers voortaan alle noodzakelijke formulieren kunnen raadplegen. Uiteraard staan we met sp.a achter digitalisering, maar je mag   natuurlijk niet vergeten dat er ook een pak mensen zijn die geen toegang hebben tot de digitale wereld.”

“En hoe zit het met de verkiezingsstunts waar N-VA nog voor de verkiezingen mee uitpakte? Men zou het sportstadion uitbouwen tot multifunctionele sport- en recreatiesite, maar dat was nu naar eigen zeggen slechts bedoeld als een ‘ballonnetje’. Of het zomerspeelplein op de markt waar ze enkele maanden terug nog zo op hamerden? Daar wordt met geen woord over gerept.  De ligweide aan de Bevegemse Vijvers  wordt naar eigen zeggen wel grondig aangepakt, maar plannen verder dan een mogelijk terras zijn er nog niet.  Het jeugdhuis zou dan weer een nieuwe impuls krijgen, maar de schepen heeft nog geen idee hoe.    Ook opvallend dat ‘de alarmerende toestand van onze stad’ blijkbaar plots geen probleem meer is.”

Louie Van Rijsselberge: “Sp.a Zottegem is kritisch, maar we blijven positief: voor een creatief, sociaal en ambitieus beleid waar Zottegem en de Zottegemnaren beter van worden, willen we een partner zijn, maar als het gaat om het afbreken van dienstverlening of realisaties, dan zullen we stevig in de oppositie gaan.”

X