installatie gemeenteraad Lierde

Gemeenteraad Lierde 28/01/2019

burgemeester Soetens en voorzitter VekemanGemeenteraadsvoorzitter Steven Vekeman  (3de Partij) opende de raadszitting met de verwelkoming van zijn collega’s en het talrijk, voor punt 4 op de agenda,  opgekomen publiek.

Zowel de notulen van de vorige zitting als het Huishoudelijk reglement (punt 1 en 2) werden éénparig goedgekeurd.

Punt 3. Er werd kennis genomen van de toekenning van een vertrouwenspersoon voor raadslid Pascal Cosijns.  Een gemeenteraadslid dat wegens een beperking niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, kan zich voor de uitoefening van dat mandaat laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
Bij het verlenen van de bijstand krijgt de vertrouwenspersoon dezelfde middelen ter beschikking en heeft hij dezelfde verplichtingen als het gemeenteraadslid, maar hij is niet gehouden tot de eedaflegging. Hij heeft ook recht op presentiegeld onder dezelfde voorwaarden als het gemeenteraadslid.

Punt 4.  Na een duidelijke uiteenzetting door burgemeester Jurgen Soetens en een interpellatie van Open VLD fractieleider Melissa Dooms werd de tweede parti ële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan met 14 stemmen voor tegen 3 onthoudingen goedgekeurd. (lees meer hier)

Punt 5.  De gratis overdracht van openbaar domein aan de Sociale Huisvestings Maatschappij Vlaamse Ardennen voor de bouw van zes sociale huurwoningen werd bekrachtigd. Het gaat over grond gelegen in de Dreefstraat tussen de woningen nr. 32 en 37 en rechtover de woningen nr.33, nr.34, en nr.35.

Punt 6. Er werd kennis genomen van de samenstelling van de Gemeentelijke adviesraad voor Milieu en Natuur.

Punt 7. Aanvullend verkeersreglement — Parkeerplaats mindervalide Tempel nr. 3 werd goedgekeurd.

Punt 8. De toetreding tot vervoerregioraad van de Vervoerregio Vlaamse Ardennen werd unaniem goedgekeurd.

Punt 9 – 13 en 15 – 19   Aanduiding vertegenwoordigers.

Vervoerregio Vlaamse Ardennen

Effectief: Scheirlinckx Katelijne, schepen bevoegd voor Mobiliteit

Plaatsvervanger: Van de Maele Antoine, schepen bevoegd voor Openbare Werken

InterlokaIe vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost Vlaanderen

Effectief: Antoine Van de Maele, schepen van sport

Plaatsvervanger: Steven Vekeman, voorzitter gemeenteraad

Intergem

Steven Vekeman, kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomit é (RBC) Zuid van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemeen vergadering van 21 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

Intergem

vertegenwoordigers voor de algemene vergadering

Erna Antoine, schepen, vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Antoine Van De Maele, schepen, plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

RATO vzw

Erna Antoine, effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van vzw RATO.

Pascal Cosyns, plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van vzw RATO.

De Watergroep

aanduiden vertegenwoordigers in de algemene vergadering en vertegenwoordiger voor aandeelhoudersbestuur drinkwater.

Antoine Van de Maele, vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering voor de gehele legislatuur

Pascal Cosyns, vertegenwoordiger aandeelhoudersbestuur voor de gehele legislatuur

CEVI vzw

Filip Van Lierde, effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van CEVI vzw voor de gehele duur van de legislatuur.

Andr é Eeman, plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van CEVI vzw voor de gehele duur van de legislatuur.

TMVS

Steven Vekeman, vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Guy De Praetere, plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

TMVW ov

Vertegenwoordigers in de algemene vergadering, regionaal adviescomit é domeindiensten Zuid en adviescomit é secundaire diensten.

Antoine Van de Maele, vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVW ov. Met als plaatsvervanger Jordy De Borre. Dit voor de gehele legislatuur.

Pascal Cosyns, aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVW ov. Met als plaatsvervanger Guy De Praetere. Dit voor de gehele legislatuur.

Erna Antoine, vertegenwoordiger in het regionaal adviescomit é domeindiensten zuid. Dit voor de gehele legislatuur

Steven Vekeman, vertegenwoordiger in het adviescomit é secundaire diensten. Dit voor de gehele legislatuur.

OCMW-raad TMVS aanduiden vertegenwoordigers

De Borre Jordy, OCMW-raadslid, vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Guy De Praetere, OCMW-raadslid, plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Bij deze punten onthield de Open VLD fractie zich.

Punt 14 De agenda voor de algemeen vergadering Intergem werd unaniem goedgekeurd.

Punt 20. Mondelinge vragen.

Raadslid Marc De Ville (Open VLD) merkte op dat het Winterplan niet naar behoren werd uitgevoerd. De gemeentediensten doen er volgens hem veel te lang over om de Lierdse wegen te bestrooien. Volgens hem worden ook niet steeds alle straten, vooral dan in Deftinge, gedaan. Schepen Antoine Van De Maele repliceerde dat de gemeentediensten hun werk naar behoren deden en dat de gemeente tot driemaal toe volledig gestrooid werd. Schepen Eeman stelde op zijn beurt dat er soms beter geruimd dan gestrooid wordt. De impact van het strooizout op het milieu en de hierdoor aangerichte schade worden volgens hem zwaar onderschat.

Melissa Dooms (fractieleider Open VLD) vroeg of de twee, door de politie opgeheven, parkeerplaatsen aan beenhouwerij De Cock in Deftinge zullen gecompenseerd worden? Burgemeester Soetens garandeerde haar dat deze vraag zal voorgelegd worden op de Verkeerscommissie van 12 februari 2019.

Voor Lierde schepen
Schepen Antoine Van De Maele Voor Lierde)
schepen van Lierde
Schepen Katelijne Scheirlinckx Voor Lierde)
voorzitter gemeenteraad
Voorzitter gemeenteraad Steven Vekeman (3de Partij)
schepen Lierde
Schepen Erna Antoine (Voor Lierde)
Raadslid Pascale Cosijns (3de Partij)
Raadslid Filip Van Lierde (Voor Lierde)

 

Schepen Andr é Eeman (Voor Lierde)
Raadslid Jordy De Borre (Voor Lierde)
Raadslid Guy De Praetere (3de Partij)

 

 

 

X