Algemeen Directeur legde de eed af in Zwalm

 

Gisteren tijdens de gemeenteraad legde Philip Lefever de eed af in de handen van burgemeester Eric De Vriendt als ‘Algemeen Directeur’ van de gemeente Zwalm.
Philip is al jaren actief binnen de gemeente en was tot op heden al waarnemend algemeen directeur.
Op 15 februari 2018 werd het Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (inforum nr. 316260). Dat is het startschot voor de verregaande integratie van de gemeentelijke en OCMW-diensten, want op de tiende dag na de bekendmaking (dus op 25 februari) treden de overgangsbepalingen in werking over de aanstelling van één algemeen directeur en één financieel directeur voor gemeente en OCMW samen.
De functie van financieel directeur is nog vacant bij de gemeente Zwalm.

X