Verhoogd fietspaden langs Ten Ede

Gemeenteraadslid Kurt De Loor laat weten dat er op de gewestweg N462- ter hoogte van de bocht ‘Ten Ede’- in 2020 verhoogde fietspaden worden aangelegd.

“Een goede zaak”, laat hij weten in een reactie. “De N462 tussen Erwetegem en Sint-Maria-Oudenhove wordt veel gebruikt door schoolgaande jeugd die met de fiets naar school gaan; die verhoogde fietspaden komen de veiligheid van de fietsers ten goede. Je hebt de kinderen die school lopen in ‘De Smidse’ in Erwetegem of in ‘De Groene Poort’ in Sint-Maria—Oudenhove, maar ook scholieren uit Brakel die in Zottegem naar school gaan.   Momenteel ligt het fietspad gelijk met de rijweg, maar dat is gevaarlijk voor de fietsers, zeker in de bochten waar de zichtbaarheid kleiner is. Het verhogen van de fietspaden zal de veiligheid van de fietsers aanzienlijk verhogen, een heel goeie zaak.”