Heel wat vragen tijdens Brakelse gemeenteraad

Het wordt stilaan een vertrouwd beeld maar de nieuwe samenstelling van de Brakelse gemeenteraad zorgt voor een scherpere oppositie.
Er waren dan ook heel wat vragen tijdens het vragenuurtje.

Baneike
Hedwin De Clercq (SP.a) had het over een paaltje dat te pas en te onpas verdwenen is langs Baneike om sluikverkeer te weren tussen de Opbrakelsestraat en de Industrielaan.
Hedwin De Clercq: “ Sinds vele jaren staat er op het einde van de Baneike een paaltje die belet dat wagens naar de Industrielaan rijden .
Een jaar of twee terug werd dit weg genomen wegens werken aan de Opbrakelsestraat .
Het college kreeg een petitie binnen van een 20 tal woningen (van de 21 ) die vroegen om dat paaltje terug te plaatsen .
Er werden heel wat eigendommen stuk gereden door wagens die er niet hoefden langs te komen en dit zorgde voor heel wat heisa bij de bewoners.
En raar maar waar enkele weken nadien kwam er een tweede petitie die vroeg om dat paaltje niet meer te plaatsen.
Wat mij en de bewoners stoort is dat hier blijkbaar een lid van het schepencollege hier een belangrijke rol in speelde door één iemand uit deze straat het hoofd dol te gaan maken met de belofte dat die paal er nooit zou terug komen !
Je moet weten dat de Baneike vooral gebruikt word voor sluipverkeer richting industriezone; Heel wat eigendommen liepen door deze maatregel reeds schade op. Het is toch raar dat men eerst voor het paaltje en dan tegen is. Gingen hier duistere machten aan het werk? Ik vraag dan ook aan de voorzitter om dit probleem zelf te onderzoeken en alsnog een juiste beslissing daarover te nemen en dit in het welzijn van de bewoners ven de Baneike .”

Modaliteiten rond vergunningen — capriolen bij het gemeentebestuur
Bart Morreels (CD&V) had vragen rond de modaliteiten die de gemeente Brakel hanteert rond het toekennen van vergunningen.
Het gaat om een dossier in de Maandagstraat in Everbeek — Boven. De meerderheid wou geen antwoord formuleren in openbare zitting.
Bart Morreels: “Na onderhandelingen met de gemeente en op verzoek van de gemeente werd er een ontwerp uitgewerkt waarbij men een loods( 40 meter) ging voorzien in het voorste gedeelte van een perceel. Een woonunit zou achter de loods komen. Eerst leek er geen vuiltje aan de lucht en het is dan ook zeer vreemd te noemen dat de gemeente in een aanvullend advies nu plots meent dat de vergunning dient geweigerd te worden omdat de bouwdiepte te groot is. In een vooroverleg waren er nochtans geen bezwaren geformuleerd en drong men zelfs aan dat de woning achter de loods diende te komen.”
De meerderheid wou eveneens over dit dossier niet veel kwijt maar nader onderzoek in de Maandagstraat leert ons dat er het één en ander aan de hand is.
Buurtbewoners vertellen ons het volgende: “ In het voorjaar van 2018 werd deze vervallen woning verkocht. Men start met de woning te strippen. Even later vallen de werken stil. In september wordt er opnieuw gestart en doet men een openbaar onderzoek. Er werd ondertussen veelvuldig overleg gepleegd met de gemeentelijke diensten wat ook niet zo gebruikelijk is te noemen. Alle aanpalende buren werden zelfs niet aangeschreven. Het Brakels gemeentebestuur ging in eerste instantie een omgevingsvergunning toekennen waarbij een loods ging gebouwd worden die veel te diep was en in een agrarisch gebied terecht komt.
In deze vergunning stond o.m. de mogelijkheid van opslag van o.m. : 200 liter benzine, 200 liter 2-takt en 5000 liter stookolie. Verder zou men er materiaal onderbrengen voor het onderhoud van rails.
De burgers stellen zich grote vragen dat men hier gewoon handelde à la tête du client en de mensen hier onnodig op kosten worden gejaagd door de vergunning aan te vechten. Dergelijk project hoort alleen thuis in een KMO zone horen we meermaals zeggen. Hoe kan je immers verklaren dat het college eerst positief advies kan geven om enkele maanden later negatief advies uit te spreken.”
De deputatie boog zich over deze zaak en hierbij werd de vergunning geweigerd. Ondertussen hangt er eveneens een politiebevel uit tot stopzetting van de werken. Als dit niet wordt nageleefd dan zijn er immers zware geldboetes.

Indexering van de zitpenningen
Een ander punt dat werd aangehaald door de oppositie was de indexering van de zitpenningen van de gemeenteraadsleden.
Jan Haegeman (N-VA) : “ De schepenwedden werden gedurende vele jaren aangepast aan de index (wat normaal lijkt ) maar de zitpenningen van de raadsleden bleven steeds
dezelfde. Voorzitter Alexander De Croo antwoordde hierop dat men binnen één jaar die discussie opnieuw zullen opentrekken.
Het gaat hier niet over een verhoging van de gemeentelijke zitpenningen maar wel over een aanpassing   via indexering,
Hier toont de meerderheid nogmaals dat ze enkel aan zichzelf denken.”

Andere punten
Voor een reeks van samenwerkingsverbanden werden gemeentelijke vertegenwoordigers aangesteld.
De gemeente Brakel treedt toe tot de divisie secundaire diensten van Farys; dit met het oog op het ontwerpen en bouwen van een nieuw zwembad.
Het huishoudelijk reglement voor gemeente- en OCMW-raad werd goedgekeurd.
Een reeks van offertes op naam van Eandis kunnen uitgevoerd worden met het oog op het vervangen van de openbare verlichting met led (omgeving Nieuwstraat — 95 armaturen, omgeving Plankkouter — 69 armaturen, omgeving Haeyershoek — 41 armaturen, omgeving Molenhoekstraat — 46 armaturen, langsheen diverse gewestwegen — 61 armaturen).
Ontwerpen van aktes met het oog op het aankopen van twee percelen binnen het kader van het fietspadenproject langsheen de Ronsesestraat kunnen getekend worden.