Stad Zottegem wil aanbod G-sport coördineren en ondersteunen

De Stad Zottegem heeft zich ge ëngageerd om het aanbod G-sport te coördineren en te ondersteunen.


“G-sport — beweging en sport voor mensen met een beperking – zit ook in Zottegem in de lift”, motiveert initiatiefnemer Brecht Cassiman (N-VA), hij is de nieuwe schepen van Sport. “Vanuit verschillende sportclubs rijzen initiatieven, maar ook vragen over de opstart en omkadering van G-sport initiatieven. De stad Zottegem ziet een coördinerende rol weggelegd voor de eigen sportdienst, om enerzijds de sportclubs te begeleiden naar een volwaardige g-sport werking, en anderzijds het aanbod in Zottegem te bundelen en te promoten.”

Schepen van Sport Bracht Cassiman (N-VA)

“G-sport is sportbeleving in zijn puurste vorm,” gaat Cassiman verder. “Ondanks de fysieke of psychische beperking, leren de g-sporters aan hun supporters een begeleiders dat niets onmogelijk is. Na jarenlang baanbrekend werk van Psylos Sint-Franciscus in Velzeke, kon de Zottegemnaar al kennismaken met succesvolle initiatieven als G-dansen bij vzw De Dansstudio en G-voetbal bij KSV Sottegem. De groeiende aandacht voor G-sport vraagt echter om een bredere omkadering. Uit onze lopende overlegronde met de sportclubs, blijkt dat de interesse in G-sport initiatieven aanwezig is, maar dat men vaak niet goed weet hoe er aan te beginnen. De stad heeft hierin een dubbele opdracht.

In samenspraak met G-sport Vlaanderen zal de stad voor de start van het nieuwe schooljaar initiatieven nemen om infosessies in te richten voor de Zottegemse sportclubs. “Ook interne opleidingen binnen de sportdienst zijn noodzakelijk, willen we onze clubs ondersteunen in de opstart en uitwerking van een G-sport traject”, besluit Cassiman.
“Naast de begeleiding en ondersteuning, dient de stad ook een coördinerende rol op te nemen. Het is aan ons om de initiatieven in G-sport overzichtelijk te communiceren, zodat het voor de Zottegemnaren duidelijk is waar en wanneer men voor G-sport in eigen stad terecht kan,” stelt Cassiman. Bovendien verdient G-sport een belangrijker aandeel in het nog te herzien subsidiereglement voor onze sportclubs.”

Schepencollege daagt G-ploeg KSV Sottegem uit

Om deze ambitie meteen kracht bij te zetten, zet de sportdienst tijdens het jaarlijks sportgala op vrijdag 1 maart, de G-ploeg van KSV Sottegem in de schijnwerpers, als laureaat voor G-sport initiatief in Zottegem. Het voltallig schepencollege bindt zelf ook de sportschoenen aan: op zaterdag 23 maart kijken zij de G-ploeg van KSV in de ogen voor een vriendschappelijke wedstrijd, ter promotie van Gsport in Zottegem.