“Al tientallen jaren te weinig geïnvesteerd in onze weginfrastructuur”, Matthias Diependaele (N-VA) over verkeersproblematiek Noordstraat en omliggende straten

Zottegems schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele (N-VA) reageert op de verkeersproblemen in de Noordstraat en omliggende straten zoals aangehaald door gemeenteraadslid Yana Giovanis van SP.A Zottegem.

Lees via onderstaande link het artikel waarvan sprake

SP.A Zottegem pleit voor zone 30 in Noordstraat en omliggende straten

“Natuurlijk gaat het om een terecht vraag. De Noordstraat ligt er barslecht bij. De straat is ook helemaal niet ingericht om dergelijk verkeer te moeten verduren. Heel wat straten liggen er in Zottegem erg slecht bij. Kijk ook maar naar de Molenkouter of de Welzijnsstraat. Er is de laatste tientallen jaren te weinig geïnvesteerd in onze weginfrastructuur. Ik ben blij dat de socialisten dat nu ook inzien, nu ze nog maar drie maanden geen deel meer uitmaken van het stadsbestuur. Sommige wegen zijn ook op een slechte manier heraangelegd. Een erfenis van het verleden. Bijvoorbeeld de Noordstraat. Daar heeft men enkel een laag asfalt gegoten over de kasseien. Door het vele verkeer dat er vandaag over moet, komen die kasseien los te liggen, breekt de asfalt en daardoor ontstaan er putten. Maar we hebben wel degelijk de intentie om straat na straat aan te pakken. We gaan dat niet doen door middel van lapmiddeltjes zoals het onder de socialisten gebeurde. Maar we hanteren een structurele aanpak door te beginnen bij de mobiliteitsstromen. In het verleden werd te veel van stoeprand tot stoeprand asfalt of beton gelegd. Maar als je de mobiliteitsstromen verbetert kan je ook de weginfrastructuur daar aan aanpassen. De komende weken zullen we dat mobliteitsverhaal overleggen met de Zottegemnaren. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze aanpak de mensen uit de Noordstraat en iedereen die af en toe door Zottegem moet passeren veel gelukkiger gaan maken dan enkel putjes te vullen.”