Bontestraat Lierde / Zottegem

Milieufront Omer Wattez ligt dwars in de Bontestraat Zottegem / Lierde

Burgemeesters Soetens en De Potter
Burgemeester Jurgen Soetens (Lierde) en burgemeester Jenne De Potter (Zottegem) op de Bontestraat.

De stad Zottegem en de gemeente Lierde plannen in nauwe samenwerking belangrijke wegen- en rioleringswerken in de Bontestraat. Het project situeert zich op het grondgebied van beide gemeenten tussen de N8 (Lierde) en Assenveld (Zottegem).

Op 25 april 2017 en 27 augustus 2018 hadden in verband hiermee al enkele infovergaderingen plaats met de bewoners uit zowel Zottegem als Lierde.

Tijdens het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning heeft het Milieufront Omer Wattez bezwaar ingediend tegen de geplande werken. Ze willen dat de voorziene 720 meter asfaltverharding wordt vervangen door kasseien. Deze klacht werd door Zottegem en Lierde weerlegd. De Bontestraat is niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed (de wegverharding zal niet altijd in kasseien geweest zijn). Geluidsarme asfaltverharding zorgt voor een kwalitatieve leefomgeving voor de bewoners. Temeer omdat de Bontestraat ook een belangrijke doorgangsweg is voor onder meer het openbaar vervoer.

Burgemeesters Jurgen Soetens van Lierde en Jenne De Potter van Zottegem reageren ontgoocheld over het beroep dat het Milieufront Omer Wattez aantekende tegen de door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen afgeleverde omgevingsvergunning voor de heraanleg van de Bontestraat.   “Niet te begrijpen” reageren de burgemeesters.   “Het Milieufront Omer Wattez wil de kasseien in de Bontestraat terug, maar houdt geen rekening met de woonkwaliteit van de omwonenden en de grote verbeteringen die het project inhoudt op het vlak van veilig fietsen, op het vlak van verkeersveiligheid en op het vlak van waterzuivering.”

“Op dit moment is de Bontestraat in zeer slechte staat, met verzakte kasseien en stukjes asfalt om putten te vullen. Dit met trillingen en lawaaihinder in de huizen als gevolg.   Bovendien wordt er vaak snel gereden en is het, ook door de slechte staat van de weg, allerminst veilig om te fietsen.”  aldus burgemeester Jenne De Potter.

“In de nieuwe plannen wordt het opbreken van de bestaande infrastructuur en riolering, het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel en het bouwen van een ondergronds bufferbekken ter hoogte van de N8 voorzien.   Daarbij wordt de rijweg over een breedte van 5,40 m in asfalt heraangelegd, daar waar de verharding nu over een breedte van 6 à 7 meter in kasseien bestaat.  Een grote extra troef is de aanleg van een fietspad van 1,50 m breed in rode asfalt langs beide kanten van de rijweg en het plaatsen van een tweetal verkeersremmers om de snelheid van het verkeer af te remmen.”  aldus Jenne De Potter.

Op 24/01/2019 heeft de Deputatie de omgevingsvergunning dan ook verleend.

Op 28/02/2019 heeft het Milieufront Omer Wattez tegen de verleende omgevingsvergunning beroep aangetekend bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. “De voorziene asfaltverharding moet volgens hen worden vervangen door kasseien.” verduidelijkt de Lierdse burgemeester Jurgen Soetens .

“Dit is zeer moeilijk te begrijpen als men weet dat de door ons voorgestelde verbeteringen de woonkwaliteit, de verkeersveiligheid en de waterzuivering ten goede komen.  Dat er toch beroep wordt aangetekend is des te vreemder daar een aantal leden van de Raad van Bestuur van het Milieufront zelf fervente fietsactivisten zijn en ze door dit beroep ook verhinderen dat er 1,5 km veilig fietspad wordt aangelegd.” voegde hij er nog aan toe.

Dit aangetekend beroep is nefast voor dit project dat hierdoor ongetwijfeld maanden vertraging zal oplopen en ook voor heel wat bijkomende kosten zal zorgen.

Bontestraat richting N8slechte staat van de Bontestraat