Groen Melle tekent beroep aan tegen kapvergunning 30 essen Scheldeweg

Ondanks het protest heeft het gemeentebestuur van Melle zichzelf een vergunning gegeven om 30 essen te kappen langs de Scheldeweg. Groen Melle protesteert krachtig en gaat samen met buurtbewoners en de andere oppositiepartijen in beroep.

‘Op de gemeenteraad van december heb ik gevraagd om de aanvraag voor de kapvergunning in te trekken omdat die te weinig onderbouwd was. De meerderheidspartijen hebben echter koppig hun zin doorgedreven en zichzelf toch een kapvergunning gegeven, al is er momenteel geen draagvlak bij de Mellenaars en geen enkele goede reden om die 30 bomen te kappen. Schade moet hersteld of gecompenseerd worden, maar je kapt toch geen 30 bomen omdat één drainagebuis verstopt zit?’ aldus gemeenteraadslid Tijl De Witte.

Groen Melle heeft daarom samen met enkele buurtbewoners en de andere oppositiepartijen een beroepschrift ingediend bij de provincie. De partij heeft hun beroep stevig onderbouwd met acht argumenten en wachten nu af op de deputatie dit beroep zal aanvaarden. Zo haalt men allereerst aan dat de schade aan de drainagebuis onvoldoende werd onderzocht en er zeker geen reden is om een volledige bomenrij te kappen. Ten tweede werden  geen alternatieven onderzocht om de schade aan de drainagebuis te voorkomen. Ten derde hebben  de essen inderdaad last van de essentaksterfte-ziekte, maar zeker niet zo erg dat ze daarom moeten gekapt worden. Internationaal onderzoek toont ook aan dat vrijstaande essen langs de weg minder vatbaar zijn voor aantasting en beter in staat zijn om de ziekte te boven te komen.

Ten vierde verwijst men ernaar dat het vertrouwde en landschappelijk waardevolle zicht van de Scheldeweg zal verdwijnen en de zogenaamde compensatie op een halve kilometer van de plaats waar de essen nu staan, helemaal niet dezelfde natuurbeleving geeft. Ten vijfde zou  op de website van de gemeente foute informatie gegeven zijn over dit project en werd er niet vermeld dat er bezwaar kon worden ingediend.   Daarnaast werd een aantal ingediende bezwaren onterecht en zonder enige motivatie als ongegrond verworpen, waaronder dat van een internationale bomen-expert. Eveneens willen de meerderheidspartijen in dit dossier geen advies van de Milieuraad en gaat men hiermee in tegen de afspraken die ze zelf gemaakt hebben. Ten slotte vermeld men dat de bomen in de weg zouden staan van een mogelijk fietspad, terwijl dit dossier in de koelkast zou zitten.

Groen Melle blijft van mening dat het zinvoller is om deze kapvergunning terug in te trekken en om samen met de betrokken landbouwer naar een betere oplossing te zoeken.