Vlaamse Regering voorziet middelen voor project Gaversesteenweg in Scheldewindeke

Op vrijdag 5 april besliste de Vlaamse Regering het investeringsbudget voor de uitbouw van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur voor het programmajaar 2020 vast te stellen op 230 miljoen euro, waarvan 130 miljoen euro in het kader van het lokaal pact met de gemeenten. Daarnaast keurde ze het ‘Optimalisatieprogramma 2020-2024: Ontwerp van Investeringsprogramma voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur binnen het Vlaamse Gewest’ goed. Daarbij werden ook middelen vrijgemaakt voor het project Gaversesteenweg in Scheldewindeke.

De bovengemeentelijke of gewestelijke opdracht in de waterzuivering omvat het opnemen van het door de gemeenten ingezamelde afvalwater en het transport hiervan naar een zuiveringsinstallatie, waar het overeenkomstig de opgelegde normen wordt gezuiverd. Ook de instandhouding en de optimalisatie van het bovengemeentelijke collectorennetwerk behoren tot het takenpakket van Aquafin.

De voor het programmajaar 2020 voorgestelde bovengemeentelijke projecten hebben een gegarandeerd en hoog ecologisch en economisch rendement. Het gaat om de sanering van overstorten, afkoppelingsprojecten en de renovatie en uitbreiding van bestaande zuiveringsinstallaties. In het buitengebied ligt de nadruk eerder op het saneren van vuilvracht waarbij prioriteit wordt gegeven aan die projecten waar ook de betrokken gemeenten bereid zijn gelijktijdig mee te investeren in de sanering van het betrokken gebied. Dit gebeurt telkens volgens het principe van de optimale afkoppeling.

De Vlaamse regering keurde specifiek voor Oosterzele volgende budgetten goed:

  • Gaverse Steenweg 1e fase € 2.334.258,00
  • Gaverse Steenweg 2e fase (gescheiden stelsel in aanpalende straten aan nieuwe collector) €  3.381.956,00

Fractieleider Filip Michiels (Open Vld plus) had het dossier   eind vorige legislatuur op de gemeenteraad van Oosterzele nog aangekaart. Bij eerdere besprekingen van het meerjarenplan 2014-2019 betreurde   Open Vld plus dat de werken die het gemeentebestuur van Oosterzele eerder had voorzien, op de lange baan werden geschoven naar de volgende legislatuur. Nu Vlaanderen deze middelen voorziet, hoopt hij met zijn fractie dat er snelle uitvoering aan de werken wordt gegeven. Open Vld plus zal op een volgende gemeenteraad polsen naar de exacte timing van de werkzaamheden. Enkele buurtbewoners die hinder ondervinden door de mindere staat van de weg, hoop al lang op een snelle uitvoering van de werken.

X