Ilse Roggeman (N-VA): ‘De rechttrekking van de N42 is belangrijk voor de ontsluiting van de gehele streek, maar ook voor de veiligheid.’


Geraardsbergen. ‘Het rechttrekken van de N42 tussen de Witte Brug in Godveerdegem en Ascoop in Steenhuize-Wijnhuize wordt eindelijk een feit’. Ilse Roggeman (N-VA) reageert enthousiast: ‘Voor Geraardsbergen is dit een opsteker. De Oudenbergstad wordt zo nog meer ontsloten en het verkeer op de verkeersas Geraardsbergen-Zottegem-Gent zal een stuk sneller verlopen. Het bochtige parcours van een deel van de N42 wordt zo voor een flink stuk weggewerkt.’

Roggeman wijst er verder op dat dit project de bereikbaarheid van Geraardsbergen zal verhogen, wat dan weer de economie en de handel in de Denderstad zal doen toenemen. ‘Geraardsbergen zal nog meer zijn troeven kunnen uitspelen, wat de dynamiek en de veiligheid in de gehele streek ten goede zal komen. Herzele, Zottegem, Geraardsbergen, Lierde… kunnen van deze opportuniteit gebruik maken om zich nog meer op de kaart te zetten.’

De procedure is haast afgewerkt.
De Beiaard:
‘De start van de werken is intussen al zoveel keren aangekondigd dat je vingers en tenen te kort komt om ze te tellen. Wat geeft ons de zekerheid dat het nu menens is?’

Ilse Roggeman: ‘De werken werden op 14 december 2018 aanbesteed. De gunningsprocedure loopt op zijn einde. Na vastlegging en akkoord van de medefinanciers Farys en Aquafin zullen de werken gegund worden.   Dit wordt in de loop van deze of volgende week verwacht. In principe kan de aannemer onmiddellijk aan de slag gaan.
De vorige keer gooiden de buurtwegen nog heel wat roet in het eten, maar in kader van de stedenbouwkundige vergunning zijn de buurtwegen in Zottegem per deputatiebesluit afgeschaft, zonder beroep.’

DB: ‘Naar verluid zijn niet alle onteigeningen achter de rug. Kan een aanslepende gerechtelijke procedures of onderhandelingen het project niet op de lange baan schuiven?’

IR: ‘De onteigeningsprocedure loop heel vlot. Momenteel zijn er reeds meer dan 70 innemingen gerealiseerd. Er moeten nog slechts 4 innemingen worden afgerond: 3 gerechtelijke en 1 in onderhandeling. Uit zeer goede bron heb ik vernomen dat deze procedures op hun einde lopen. ‘

DB: ‘De werken kunnen dan binnenkort van start gaan of is het een zoveelste verkiezingsstunt?’

IR: ‘Zodra de stedenbouwkundige vergunning is bekomen en de gunningsprocedure afgerond is, kunnen de werken opgestart worden.   Rekening met de evolutie van het dossier, ligt de start van de werken in het verschiet. Ik wil niet te optimistisch klinken, maar voor het begin van de zomervakantie hoop ik dat de eerste spades de grond zal ingaan. Uiteraard moeten we rekening houden met eventuele juridische procedures die mogelijks voor vertraging kunnen zorgen.’


Bronvermelding: Google Earth

Raad van State
DB: ‘Climaxi en een aantal buurtbewoners hebben reeds aangekondigd dat ze beroep bij de Raad van State zullen indienen.”

IR: ‘Er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de gevoeligheden op het terrein en van de bewoners langsheen het trac é. Het dossier sleept intussen al zolang aan dat het dringend nodig is om met de werken van start te gaan. De rechttrekking van de N42 is belangrijk voor de ontsluiting van de gehele streek, maar ook voor de veiligheid. Iedereen moet beseffen dat het dringend nodig is om de prioriteiten voorop te stellen.’

DB: ‘Hartelijk dank voor dit interview.’

Julien Borremans

X