©SoRi - Karolien De Rooze

Karolien De Roose (N-VA) brengt verdeeldheid in de meerderheid aan het licht

Karolien De Rooze – N-Va Ninove
Persbericht van N-va Ninove
De federale regering werkt aan de uitbreiding van de maatregel om bij niet-betaling van een aanrekening, de eerste aanmaning kostenvrij te houden.  Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) heeft op de gemeenteraad van 25/04/2019 een gelijkaardig voorstel gedaan om deze maatregel uit te breiden tot de stadsdiensten, met inbegrip van het  parkeerbedrijf  OPC.
“Het gaat hier hoofdzakelijk om het gelijkheidsprincipe, een gelijkschakeling met ‘de grote spelers’   zodat voor de verbruiker overal dezelfde regels gelden, wat duidelijkheid schept”.
De fractieleider van SAMEN trad Karolien onmiddellijk bij, maar werd teruggefloten door de burgemeester (Open Vld), uit angst voor een samenwerking met de oppositie. De meerderheid heeft dan een uitstel beslist tot juni.
De moeilijke samenwerking en samenhang binnen de meerderheid kwam pijnlijk bloot te liggen…
Vanuit N-VA blijven we dit dossier opvolgen en zullen we dit opnieuw agenderen op de gemeenteraad van juni.
X