Cijfers en boetes niet-opgedaagde bijzitters en voorzitters verkiezingen 14 oktober 2018

Een aantal opgeroepen bijzitters en plaatsvervangende bijzitters, en een paar opgeroepen voorzitters kwamen bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 niet (tijdig) opdagen en konden naderhand ook geen geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid voorleggen. Zij kregen allemaal een minnelijke schikking toegestuurd.

Minnelijke schikkingen:

·                206 personen  betaalden de  minnelijke schikking  van 250 euro.

Dagvaardingen:

·                170 personen  die de minnelijke schikking niet betaalden, werden door het parket OVL  gedagvaard op 7 themazittingen voor de correctionele rechtbank  OVL, in de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde tussen 18 februari en 4 april 2019.

De wet voorziet voor deze inbreuken een geldboete van 50 tot 200 euro (x 8 (opdeciemen) => van 400 tot 1.600 euro).

Uitgesproken straffen:

·                  139 personen werden veroordeeld  tot eengeldboete  (meest uitgesproken geldboetes: 50, 75 en 100 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen = x 8, dus  400, 600 en 800 euro) of (enkelen) tot een  werkstraf  + de gerechtskosten

·                  5 personen  kregen  opschorting van straf  (feiten bewezen maar geen straf opgelegd)

·                  16 personen werden vrijgesproken(rechter oordeelde dat afwezigheid of laattijdigheid gerechtvaardigd was)

·                  7 beklaagden  konden op zitting bewijzen dat de minnelijke schikking toch tijdig was betaald

·                  Voor  3 zaken  volgt uitspraak op latere datum:

–                    afdeling Gent: 1 zaak voor uitspraak op 27/6/2019

–                    afdeling Oudenaarde:   2 zaken voor uitspraak op resp. 3/6/2019 en 17/6/2019

Het parket Oost-Vlaanderen volgt hiermee de richtlijnen van het College van procureurs-generaal (Omzendbrief COL 12/2018 dd. 11 oktober 2018) mbt het vervolgingsbeleid inzake inbreuken op de kieswet.

Ook voor de verkiezingen van  26 mei 2019, heeft het College van procureurs-generaal de richtlijnen van vervolgingsbeleid bepaald die door de parketten  dienen te worden toegepast ten aanzien van kiezers en personen die zijn opgeroepen om te zetelen in een stem- of  stemopnemingsbureau en die  afwezig  zijn  zonder geldige reden.https://www.om-mp.be/nl/article/persbericht-vervolgingsbeleid-voor-verkiezingen-op-26052019