Gemeenteraad voor de eerste keer in De Kuip

Door de regenval van de laatste weken is er waterinsijpeling in de gemeenteraadszaal in het stadhuis. Om verdere materiaalschade te voorkomen en omwille van de veiligheid vond de OCMW- en gemeenteraad voor de eerste maal plaats op de nieuwe locatie, De Kuip.

Er komt een onderzoek om te kijken hoe deze waterinsijpeling kan gestopt worden. Na dit onderzoek zal blijken wat de te ondernemen acties zijn en hoe de volgende raden georganiseerd worden.