De nieuwe situatie wordt nog slechter voor een fietskar

Paulatem – Dorp Dynamiek innovatiesteunpunt realiseerde knip (proefopstelling) samen met de Zwalmse meerderheid

 
Wil iedereen een priv éstraat?

Er is heel wat te doen rond een knip die momenteel is gemaakt in de Paulatemstraat.
Landelijke gemeenten met stedelijke idee ën
Er waren heel wat initiatieven in Paulatem en er was een participatieproject. Tijden deze maanden leerden de bewoners mekaar beter kennen en er werd heel wat ingezet op verkeersveiligheid en mobiliteit. Er wonen in deze straat heel wat politici van zowel meerderheid als oppositie. Vooreerst werd er een ‘Fietsstraat’ van gemaakt waar al heel wat opmerkingen over werden neergeschreven. Er waren immers nauwelijks fietsers te bespeuren in deze straat. Het gemeentebestuur besliste nu een proefopstelling (in de vorm van een knip) aan te leggen in de Paulatemstraat. Een maatregel die volgens sommigen wordt gedragen en door anderen wordt verguisd.
Handel en basismobiliteit worden gehypothekeerd
Dirk Remue, inwoner van Paulatem is niet te spreken over deze gang van zaken. Dirk Remue: “ Door het plaatsen van een knip of bakkenconstructie waar vierwielers niet meer door kunnen ( nvdr deze week werd de constructie nog enger gemaakt zodat motoren ( tweewielers) er ook niet meer door kunnen) en een gemeenteweg die eeuwen een verbindingsweg was tussen twee in het landelijk woongebied gelegen dorpskernen degradeert tot een priv é-weg.
Met als gevolg dat de basismobiliteit van de aanpalenden, de bereikbaarheid van aanpalende landbouwgronden, de bereikbaarheid van handelszaken wordt verminderd en tevens de passage van hulpdiensten bij een mogelijks incident kan worden gehypothekeerd.
De oorzaak is spijtig genoeg, zoals zo dikwijls heden ten dage ,te vinden in wat ik als volgt zou samenvatten.
“Als de verzuring en het egoïsme is in de man, is de wijsheid en gezond boerenverstand in de kan en wordt maar al te vaak persoonlijk belang gelijk gesteld aan algemeen belang !”
Dat men snelheidsremmende maatregelen neemt daar kan ik mee leven. Dergelijke knip is ongezien en hypothekeert de leefbaarheid van een gemeente. Ik vraag me eigenlijk af waar de objectieve meetresultaten worden gehaald en waarom auto, motor en fietser niet in harmonie en respect voor mekaar als weggebruiker kunnen samen leven.
Frankrijk is 18x groter dan Belgi ë en de overheid investeert nu massa’s geld om dit tegen te gaan. Wil men hier een leegloop bewerkstelligen of alleen maar een priv é-straat voor enkele bewoners?”
Heeft er eigenlijk ooit een ongeval plaats gevonden in de Paulatemstraat? Dergelijke knips maken het ook voor ruiter en paard moeilijk om deze hindernis te nemen. De paardensport is toch vooral een landelijke aangelegenheid. Worden deze liefhebbers ook naar gewestwegen gestuurd waar straks 50km/u de norm lijkt te worden? Iedereen beslist hier op zijn eigen wat de norm wordt. Is dat het Vlaanderen wat we voor ogen moeten hebben? Het beloofde land van de stilstand!!!

X