Brakelse oppositieleden laten hun tanden zien i.v.m. mobiliteit

Extra gemeenteraad begin september  

 

In volle zomervakantie liet het Brakelse schepencollege droogweg weten dat de “knip” die het autoverkeer verhindert om vlot van Valkenberg naar de centrumstraten te rijden, behouden blijft. De Brakelse oppositiepartijen zijn uiterst verbolgen over het optreden van de liberale meerderheid en roepen nu zelf een gemeenteraad samen om het dossier te bespreken.

Sinds de opening van het vernieuwde centrum, ligt de Brakelse automobiliteit in de knoop. Wie van de ene kant van het centrum naar de andere kant wil, moet daarvoor enkele kilometers omrijden. Omdat het ongenoegen bij de Brakelaars bleef opborrelen, liet het schepencollege een studie maken om hun gelijk aan te tonen. De oppositie stelt zich echter heel wat vragen bij de manier van werken van de liberale meerderheid. “Wij vragen al maanden naar de conclusies van de mobiliteitsstudie maar kregen nooit antwoord,” stelt Hedwin De Clercq (sp.a), “en dan, wanneer iedereen met vakantie is, blijkt niet alleen plots de studie afgerond maar gooit het schepencollege ook meteen z’n plannen in de pers.” “De Brakelse liberalen proberen voortdurend de gemeenteraad buiten spel te zetten,” vult Veronique Lenvain (Vlaams Belang) aan, “maar wij zijn niet van plan om dat zomaar te laten gebeuren.” Het Vlaams Belang   wil zelfs een referendum organiseren als men niet luistert.

Wanneer één derde van de gemeenteraadsleden dat vraagt, is het verplicht om een gemeenteraad samen te roepen. Alle Brakelse oppositiepartijen samen hebben daartoe net voldoende stemmen (8).

Jan Haegeman (N-VA) ergert zich aan de arrogantie van de liberalen: “Ik begrijp dat een absolute meerderheid je naar het hoofd kan stijgen, maar het is onze plicht als oppositie om het schepencollege erop te wijzen dat ze beleid moeten voeren in het belang van álle Brakelaars. We slaan daarom met de hele oppositie de handen in elkaar om eindelijk wat antwoorden te krijgen. “

De oppositie erkent dat er een aantal goede elementen in de studie zitten maar blijft zich verzetten tegen de ‘knip’. “We kunnen alleen maar vaststellen dat de liberalen volharden in de boosheid,” betoogt Bart Morreels (CD&V). “We zullen op de komende gemeenteraad met de oppositie alvast zelf enkele voorstellen doen om de knip in het centrum weg te werken.”

De extra gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 3 september om 20u in het gemeentehuis. Zoals steeds is de gemeenteraad vrij toegankelijk voor het publiek.

X