Schepen Fontaine: ‘We hebben wat langer moeten wachten en het prijskaartje was duurder.’

De inhuldiging van de nieuwe sporthal


Geraardsbergen. Indoorsporters komen vanaf zaterdag 31 augustus nog meer aan hun trekken. Burgemeester Guido De Padt spreekt van ‘een mijlpaal in de geschiedenis van Geraardsbergen als sportstad’. ‘Dankzij de extra subsidie van Sport Vlaanderen bleef het project betaalbaar’, aldus schepen van sport V éronique Fontaine.

Zaterdagnamiddag 31 augustus was de offici ële opening van de nieuwe sporthal aan de Felicien Cauwelstraat. Heel wat ‘schoon volk’ van Geraardsbergen was van de partij. Voor de gelegenheid zetten tal van sportclubs hun beste beentje voor. De inhuldiging werd op applaus onthaald.

Het heeft wat langer geduurd dan gepland en wat meer gekost dan begroot, maar de renovatie en de uitbreiding de sporthal De Veldmuis achter de kerk van Nederboelare is afgerond. De plannen lagen al langer op uitvoering te wachten, maar in het najaar van 2018 startten de werken. ‘Geraardsbergen had dringend nood aan een moderne en grote sporthal, waar de indoorsporters ruim aan hun trekken komen’, aldus Fontaine. Burgemeester De Padt ging nog een stap verder: ‘De nieuwe sporthal betekent een mijlpaal in de geschiedenis van Geraardsbergen als sportstad.’

Er is niet alleen een nieuwe sporthal, maar ook de oudere sportruimte is vernieuwd. ‘Er kwam een nieuwe vloer in want de oude was volledig versleten’, aldus Fontaine.

Volgens de schepen van sport bleef het project betaalbaar en ontspoorde het budget zeker niet. Hoewel het project op 5 miljoen euro was begroot, bedroeg het kostenplaatje 6,7 miljoen euro (zonder BTW). Dankzij een samenloop van omstandigheden rijfde de stad Geraardsbergen 950.000 euro van de Vlaamse overheid binnen. Zo komt het prijskaartje op ongeveer 5,8 miljoen euro (zonder BTW) uit.

Julien Borremans