‘Eenmaal van den Anker, altijd van den Anker’

Tentoonstelling

Wie wil weten hoe den Anker er vroeger uitzag, welke gebouwen verdwenen of veranderd zijn, welke reputatie den Anker had, welke merkwaardige gebeurtenissen en figuren den Anker ooit telde, kan nog op zaterdag 14 en zondag 15 september (van 14 u tot 18 u) terecht in de Ankerkerk in Oosterzele voor de fascinerende tentoonstelling ‘Het zijn er van Anker’. Wie al afzakte naar de Ankerkerk, vond er een unieke expo. Je ziet sfeerbeelden van toen en nu, schoolfoto’s van het Ankerschooltje, audio- en visueel materiaal, en zo veel meer. Er zijn ook prachtige werken te zien van lokale kunstenaars en ambachtslieden. ‘Op zondag 8 september noteerden we al 402 bezoekers. Een overrompeld succes. Op de drukste momenten kon je ‘over de koppen lopen’. Inwoners en ex -inwoners van zowat overal. Veel lovende reacties ook voor het boek ‘Het zijn er van den Anker”, deelt een zielsgelukkige Lut De Block mee. Een ronduit knappe expo. Meesterlijk in beeld gebracht.   (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

Met veel onuitgegeven foto’s en documenten wordt den Anker van ‘toen en nu’ tot leven gebracht. Veel mensen denken dat er in de laatste decennia weinig veranderd is in den Anker. Maar niets is minder waar. Je ziet foto’s van gebouwen die verdwenen zijn. Hoe een wijk blijft veranderen, ziet je via oude foto’s. Omdat de bewoners zich allen heel betrokken voelen met hun ‘Anker’ en alles wat er in leeft, is bij bezieler Lut De Block (ze straalt op de opening van de expo één en al geluk uit) het idee gegroeid om uit te pakken met een boek en een tentoonstelling ‘Het zijn er van den Anker’. Gelukkig heeft den Anker zijn eigenheid bewaard. De vrees voor het teloorgaan van die eigenheid van den Anker is ongegrond gebleken. Waarom moet je gaan kijken naar de tentoonstelling ‘Het zijn er van den Anker’? Er zijn foto’s die nog nooit werden gepubliceerd. Foto’s en documenten die wel erg ver in de geschiedenis van den Anker teruggaan. Voor de echte heroïek moet je naar de expo gaan kijken. Talentrijke lokale kunstenaars fleuren de expo op.
Academische zitting in stijl
Na de academische zitting, met speeches van Monique Roels, Lut De Block, burgemeester Johan Van Durme, optreden Ankerkoor, voorstelling boek, werd de tentoonstelling ‘Het zijn er van den Anker’ officieel geopend. Mariette De Block en Julien Roels kregen de eer om het lint door te knippen. Monique Roels, Lut De Block, Walter Leus, Raf De Meyer, Raf De Block, Michel Hofman, Hubert Van De Kerckhove, Monique De Moor hebben zich afgesloofd om van de tentoonstelling en het boek iets heel bijzonders te maken. Een huzarenstuk. Er waren veel vaardige handen nodig om de expo en het boek op poten te krijgen. Een ronduit schitterend initiatief. Een topprestatie zei burgemeester Johan Van Durme.
Lut De Block: ‘Ik liep al heel lang met het idee rond om eens ‘iets’ over den Anker te schrijven. Toen mijn mama zaliger zei ‘Doe het, je kan het wel’ en ze glimlachte om de titel ‘Het zijn er van den Anker’. Maar alleen, een boek schrijven? Ik ontmoette Monique en vroeg ‘Doen we het samen?’. Monique was meteen enthousiast en deed een oproep en vond zielsverwanten met dezelfde liefde voor den Anker. Voorjaar 2018 begonnen we heel gedreven en vol goede moed met als streefdatum Open Monumentendag september 2019. Het project kreeg stilaan vorm. Er werd massaal gereageerd, we werden overstelpt met honderden foto’s. We besloten ook een tentoonstelling te houden rond het thema en ook het heden te integreren door lokale kunstenaars uit te nodigen en ook de Ankerschool erbij te betrekken. De locatie was logisch, de Ankerkerk. Huisbezoeken, audio — opnames volgden, oudere inwoners namen de tijd om over de wijk te vertellen, we waren overal zo welkom’, speechte Lut De Block. ‘Uiteraard gaf dat enthousiasme ons de kracht om door te gaan. Kers op de taart: de subsidies van de gemeente en van Erfgoed. Dat er zoveel werk was moet ik jullie niet vertellen. Hoeveel uren we vergaderd hebben, bij Monique, in de kerk, in het IZOO, bij de drukker en later bij Walter. Sommige dagen, vooral met de deadline in zicht, brachten we meer tijd met elkaar door dan met de partners, voor zover ik weet zijn daar geen gevolgen van…’grapte Lut. ‘Voor ons boek met trots aan jullie gepresenteerd, wil ik mij tot mijn partners in crime richten. Ik wil jullie, Monique, Walter, Raf, Michel, Raf, Hubert en Monique heel hartelijk bedanken voor de maandenlange samenwerking, zonder jullie was het niet gelukt. Ieder van jullie droeg zijn steentje bij, we zijn een heterogeen groepje, ieder met zijn eigen kwaliteiten: de info, het schrijven, de lay-out, de fotografie, het nalezen, de praktische zaken,… Daarom: voor ieder van jullie een attentie, een herinnering,…aan onze eersteling? Tot slot, een gemeend ‘Dank je wel’ aan allen met interesse en sympathie voor den Anker, voor alle hulp van wie dan ook’. Een stralende Lut De Block besloot haar warme speech met de gevleugelde woorden ‘Eenmaal van den Anker, altijd van den Anker’.       Reporter 17