Karolien De Rooze

5.186.963 euro (2020-2024) extra investeringsbudget voor Ninove dankzij Vlaams regeerakkoord

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor  Ninove  betekent dat concreet  â‚¬  5.186.963. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam Karolien De Roose  van de N-VA-minister voor Financi ën Matthias Diependaele uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financi ële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.  “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt Karolien De Roose, Gemeenteraadslid voor N-VA Ninove.

Karolien De Roose: “Met dit geld kunnen we Ninove écht beter maken. N-VA Ninove kijkt dan ook uit naar het debat op de Gemeenteraad over de besteding van deze extra financi ële middelen. We hopen dat er bijzondere maatregelen worden genomen die tegemoetkomen aan de vele noden van de Ninovieters.

Die bijzondere maatregelen moeten nu concreet gemaakt worden. Maatregelen die het veiligheidsgevoel en de inburgering verhogen. Maar ook maatregelen die de armoede en de grootstedelijke problematiek, die uit Brussel komt overwaaien, wegwerken. Daarbij komt volgens N-VA Ninove de minder gegoede Ninovieter, die hier al jaren de eindjes aan elkaar probeert te knopen, op de eerste plaats.

X