‘6 879 797euro extra investeringsbudget voor Geraardsbergen, dankzij Vlaams regeerakkoord.’


Geraardsbergen. De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Geraardsbergen gaat het in totaal (2020-2024) over 3 348 439 €   voor de responsabiliseringsbijdrage respectievelijk 3 531 358 € voor de open ruimte. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam gemeenteraadslid Ilse Roggeman van minister Matthias Diependaele uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financi ële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.  “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt Ilse Roggeman

“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Geraardsbergen wil dat de stad met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in oplossingen voor de wateroverlast, de leegstand in het winkelcentrum en de verloedering van ons patrimonium’ vult Roggeman aan.