Het actiecomit é ‘Den dok blijft’ kondigt scherpere acties aan.

‘Er zijn grenzen aan de leugens en de volksverlakkerij.’


Geraardsbergen. Het actiecomit é ‘Den dok blijft’ verzet zich tegen de ‘leugenachtige communicatie’ van het stadsbestuur. ‘De participatie rond de invulling van de site Den Bleek is een aanfluiting.’ Volgens het actiecomit é werd al weken voor de participatieronde op de site Den Bleek beslist om het openluchtzwembad af te breken. ‘Dit is stuitend en we roepen het stadsbestuur op om het roer om te gooien.’

Den Dok is uitgegroeid tot een symbooldossier. Woordvoerster Marleen Francq: ‘Het actiecomit é ‘Den dok blijft’ heeft zich intussen ontpopt tot een burgerplatform dat de beleidsbeslissingen van het stadsbestuur taxeert op haar gevolgen en impact, en, indien nodig, onderwerpt aan de nodige kritiek.’

‘We laten ons niet paaien.’
Op dinsdag 8 oktober om 18.30 uur schenkt het actiecomit é een kostuum aan Manneken Pis. Marleen Francq: ‘Dit symbolisch gebaar zal ons niet paaien maar ons eerder sterken in het verzet tegen de sluiting van den dok en in onze oppositierol tegen nefaste maatregelen van het stadsbestuur.’ Geert Van Damme: ‘We blijven op dezelfde nagel kloppen.’

‘Het participatieplan rond den dok loop allesbehalve transparant. De kerngroepen zullen door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) zonder enige vorm van vooraf afgesproken procedure worden bevolkt.’ Het actiecomit é vraagt zich luidop af of het RLVA zich wel onafhankelijk genoeg kan opstellen t.o.v. het stadsbestuur en zich niet laat manipuleren.

 ‘Leugenachtige communicatie?’
Marleen Francq: ‘Het stadsbestuur moet dringend werk maken van een open en eerlijke communicatie. Zo werd meegedeeld dat de ontharding van Den Bleek de afbraak van de dok impliceert. We hebben intussen de aanvraag voor de onthardingssubsidies ingekeken en kwamen tot de stuitende vaststelling dat de subsidies zes weken voor de bijeenkomst op de site Den Bleek werden aangevraagd, wat de afbraak van het openluchtzwembad impliceert.  De aanvraag werd stilgehouden, wat een regelrechte aanfluiting is voor elke vorm van open communicatie, participatie en transparantie.’

Het actiecomit é blijft zich met hand en tand verzetten tegen de materiele afbraak van den dok. ‘Dit vraagt om meer en scherpere acties. Het stadsbestuur is zowat de slechtste leerling van de klas. Via allerhande participatiebewegingen wordt de bevolking een rad voor ogen gedraaid en het bestuur past niet eens zelf de regels toe dewelke zij promoot.’ Het actiecomit é roept het stadsbestuur op om het roer volledig om te gooien.

Via deze link kan worden vastgesteld dat het stadsbestuur de bedoeling heeft om het openluchtzwembad af te breken:
https://www.omgevingvlaanderen.be/node/565#8676bd06-f62b-4219-8eea-63f4e2f9734c

Julien Borremans