Samana Balegem heeft aandacht voor chronisch zieken

Het parochiaal centrum in Balegem was zaterdagnamiddag het trefpunt voor de leden van Samana (voorheen Ziekenzorg) Balegem in het kader van de dag van de chronisch zieke mensen. Na de eucharistieviering, opgedragen door priester Amand en diaken Tom en ondersteund door het parochiaal zangkoor, konden de aanwezigen genieten van een lekker stuk taart en koffie of thee. De bedlegerige zieken kregen hun geschenkje nadien thuisbezorgd door de Samana-medewerkers.