voorzitter Wastyn met pankarte stookolieactie Lierde

Dertiende stookolieactie van sp.a-Lierde.

Al voor de dertiende maal organiseert sp.a Lierde een jaarlijkse groepsaankoop stookolie welke alle Lierdenaren in staat moet stellen een aanzienlijke korting te bekomen op hun energiefactuur.

Deze stookolieactie is voor alle inwoners van de gemeente Lierde. Door iedereen de mogelijkheid te bieden om op deze actie in te tekenen kan men een zo groot mogelijk volume bekomen om alzo de prijzen maximaal te drukken.

De voorbije twaalf jaar bespaarden de intekenaars op deze manier gezamenlijk tussen de 10.000 en 25.000 euro per jaar. In 2012 noteerde men zelfs een recordbestelling van 316050 liter welke op dat ogenblik goed was voor een besparing van niet minder dan 25474 euro. Vorig jaar haalde men 142450 liter wat goed was voor een totale besparing van 13900 euro.

Iedereen vaart er dus wel bij. Doch sp.a wil vooral ook bewerkstelligen dat ook de sociaal zwaksten, die het in de winterperiode ook vaak het moeilijkst hebben, hiervan mee de vruchten kunnen plukken.

“Wie er na twaalf jaar dus nog mocht aan twijfelen, weet het nu zeker: onze Lierdse sp.a-ploeg werkt voor iedereen in Lierde en zoekt steeds naar de beste  oplossing waar zo veel mogelijk Lierdenaren beter van worden!

De sp.a-ploeg laat de Lierdenaren niet in de kou staan!” wist sp.a voorzitter en stuwende kracht achter deze actie, Bert Wastyn, ons nog te vertellen.

De stookolieactie 2019 gaat door in de periode november-december.

Intekenen kan tot en met 28 november 2019

Leveringen gebeuren tussen 1 en 31 december 2019.

 

Wie meer informatie wenst kan deze bekomen bij sp.a voorzitter Wastyn Bert.

bert@wastyn.be   of   sp.a-lierde@wastyn.be

tel. 055/42 43 35 of   0495 31 00 59