Patrick Franceus: ‘De stad Geraardsbergen neemt het asbestrisico niet ernstig.’


Patrick Franceus (Groen)


Geraardsbergen. In een open brief aan het stadsbestuur stelt Patrick Franceus (Groen) vast dat de asbestinventarissen niet geactualiseerd zijn en dat er dringend nood is aan een beheersplan. Franceus: ‘Naar mijn aanvoelen neemt de stad Geraardsbergen het asbestrisico niet ernstig.

Franceus: ‘Via uw diensten kreeg ik de gelegenheid om de verschillende asbestinventarissen, van de gebouwen die onder de bevoegdheid van de stad liggen, in te kijken. Hierbij deed ik toch wel een aantal vaststellingen die mij laten aanvoelen dat men het asbestrisico niet ernstig neemt.’

Asbestinventarissen zijn niet volledig of ontbreken
Volgens Groen zijn de verschillende asbestinventarissen niet geactualiseerd, zijn ze niet volledig of ontbreken ze. Van een beheersprogramma is geen sprake. Van verschillende gebouwen of delen ervan ontbreekt de asbestinventaris. ‘Dit is het geval voor: de zolder van het politiegebouw, de schietstand, het dak van de Kriebel, de zolder van de strijkwinkel, het dak van het sportstadion, de zolder van de sporthal van Grimminge en Moerbeke, het dak van de buitenschoolse kinderopvang, de stookplaats van de oude muziekacademie in de Collegestraat.’Op verschillende plaatsen is er evenwel asbest aangetroffen: ‘de flatten (zie hoger), het politiegebouw (dak en gevelbekleding), het brandweergebouw (dak van de garage (oud gedeelte)), de Kriebel (gevels), het Zwembad: (dak), de strijkwinkel (dak), de buitenschoolse kinderopvang (kolommen voor afdak), de bibliotheek Moerbeke (gevelbekleding)…’

Positieve voorstellen
Franceus: ‘Niet alleen wordt er een loopje genomen met de geldende wetgeving, maar stelt men werknemers en publiek aan ernstige risico’s. Ik betreur dat mij geen volledige inzage in (een deel van) een aantal documenten werd gegeven. Dit versterkt enkel maar het wantrouwen.’ Groen vraagt om dringend werk te maken van een asbestbeleid. Groen doet dan ook een aantal voorstellen aan het stadsbestuur:

  • De burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de risico’s van asbest en hen te wijzen op wat moet en niet mag (werd intussen gerealiseerd via het gemeentelijk Info-blad)
  • Een gemeentelijke groepsaankoop voor asbestrenovaties te organiseren
  • Bij ILVA aan te dringen om de ontvangstinstallatie voor asbestafval aan te passen aan de meest kritische maatregelen (zou intussen in orde zijn)
  • Alle asbest-situaties in Geraardsbergen te inventariseren
  • (financiële) ondersteuning te bieden aan de inwoners die het asbesthoudend materiaal van hun woning willen verwijderen

Groen Geraardsbergen vraagt aan het stadsbestuur om deze voorstellen ernstig te overwegen. Het gaat immers over de gezondheid van de burgers.

Julien Borremans

 

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X