Luc Swartebroeckx: ‘Geraardsbergen ligt er zwaar verwaarloosd bij! De burger moet zijn stem laten horen.’

Interview over ‘Weerbaar Geraardsbergen’


Geraardsbergen. Luc Swartebroeckx maakt zich grote zorgen over Geraardsbergen. De stad ligt er verwaarloosd bij en het stadsbestuur schiet ernstig tekort in haar taken. De oppositie kan amper een vuist maken. Het wordt hoog tijd dat de inwoners van deze stad haar/zijn stem laten horen. Daarom richtte Luc Swarterbroeckx ‘Weerbaar Geraardsbergen’ op. Dit is een digitaal platform waar de inwoner van de Oudenbergstad haar/zijn stem kan laten horen. ‘Weerbaar Geraardsbergen, waar alle burgers die begaan zijn met het welzijn van Stad en mens welkom zijn om in discussie te gaan en hun krachten te bundelen voor een beter Geraardsbergen.’ Tijd voor een gesprek…

Nuus/De Beiaard:Kan je even kort het project Weerbaar Geraardsbergen voorstellen?
In hoeverre is dit project een aanvulling op de klassieke gemeentepolitiek?’

Luc Swartebroeckx: ‘De ernstige problemen waarmee Geraardsbergen thans te kampen heeft zijn uiteraard in eerste instantie het gevolg van het wanbeleid van deze meerderheid maar ook van de grote zwakte van de oppositie die gefaald heeft in haar fundamentele taak, met name de meerderheid controleren. Daarom is er nood aan een derde speler, buiten de gemeenteraad en buiten de politieke partijen: deze derde speler is de burger en Weerbaar Geraardsbergen biedt hem het digitale klankbord dat hij/zij nodig heeft.’


Luc Swartebroeckx

N/DB: ‘Behoort de klassieke partijpolitiek niet tot het verleden?’

L.S.: ‘Het is duidelijk dat het systeem van vertegenwoordiging via mandatarissen onder druk staat. De burgers zijn perfect in staat om “zichzelf te vertegenwoordigen”, zonder tussenpersonen, en met de sociale media hebben ze nu ook een krachtig instrument om dat te doen.’

N/DB:De onvrede binnen Geraardsbergen neemt intussen grote proporties aan. In hoeverre biedt de meerderheid nog een antwoord op de noden van de inwoners van deze stad?’

L.S.: ‘Wel, het ligt nogal voor de hand dat degenen die de problemen hebben veroorzaakt niet meteen het beste geplaatst zijn om die zelfgemaakte problemen ook op te lossen. Ik denk dat enkel een grondige herschikking van het huidige schepencollege enig soelaas kan brengen.’

N/DB:Moet de burger niet permanent betrokken worden bij het beleid door allerlei inspraakprocedures? Hoe kan volgens jou het beleid beter inspelen op de noden van de inwoners van deze stad?’

L.S.: ‘Om op de noden van de inwoners beter in te spelen moet het beleid eerst naar de inwoners luisteren, hun grieven met de nodige ernst behandelen en hun voorstellen ook leren aanvaarden. Maar al te vaak wordt het beleid tegen de wil van de mensen opgedrongen terwijl het net vanuit de buik van de bevolking dient te komen. Luisterbereidheid en respect zijn hier de sleutelwoorden.’

N/DB:Je hebt je al meermaals al erg kritisch uitgelaten over de gemeenteraad. Wat is volgens jou het grootste probleem?’

L.S.: ‘Het spektakel in de gemeenteraad is niet echt fraai: de mandatarissen van de meerderheid schieten enkel wakker wanneer er moet gestemd worden terwijl de mandatarissen van de oppositie meestal kansloos zijn omdat ze de tijd, de middelen en de informatie niet hebben die de meerderheid w él heeft en dus tot bange voorzichtigheid gedwongen wordt, wil ze niet ter plekke in de pan worden gehakt. De gemeenteraad moet terug een forum worden voor open debat en discussie in plaats van de verplichte maandelijkse oefening, bol van houterige en holle retoriek, dat het nu is.’

N/DB:Wat zijn volgens jou de prioriteiten waar deze stad zich zou moeten over buigen?’

L.S.: ‘We zijn helaas in een stadium verzeild waar alles dermate verwaarloosd werd dat de prioriteiten nagenoeg overal liggen. Er werd buitensporig geïnvesteerd in projecten en evenementen die niets bijbrengen aan het persoonlijke welzijn en geluk van de Geraardsbergenaars op langere termijn. Er is veel te veel geld gevloeid naar bijzaak en individuele belangen en veel te weinig naar de hoofdzaak en het algemeen belang.’

N/DB:Op welke manier kan de stad haar beleid transparanter maken naar de burger toe? ‘

L.S.: ‘Tijdig, volledig en vooral eerlijk communiceren en informeren zou al een mooi begin zijn…’

Julien Borremans

Voor meer info.: https://www.facebook.com/groups/423636878204206/