Het stadsbestuur zwicht voor de harde kritiek en betaalt niet meer voor de passage van de Ronde van Vlaanderen over de muur.


Geraardsbergen. Vanuit het Schepencollege werd ons het nieuws bevestigd dat de stad niet meer wil betalen voor de passage van de Ronde van Vlaanderen over de Muur van Geraardsbergen. Of het over verkapte besparingen gaat, wou onze bron niet bevestigen. Zeker is dat het bestuur zwichtte voor de harde kritiek van de afgelopen weken op het financieel beleid van de stad. De PVDA Geraardsbergen reageert tevreden.

In 2011 kondigde Flanders Classics aan dat de Muur van Geraardsbergen niet meer in het parcours van de Ronde van Vlaanderen zit. Vijf jaar later werd de mythische helling dan toch weer opgenomen. Volgens De Wielerkrant is het niet zeker dat de Muur ook in 2020 nog onderdeel zal uitmaken van de Ronde.

Harde kritiek op financi ële positie van de stad
In 2011 werd het parcours van de Ronde van Vlaanderen hertekend en werd de doortocht op de Muur geschrapt. Onder grote druk werd in 2017 de passage op de legendarische Muur in ere hersteld. De Muur heeft dan wel haar faam als scherprechter in de finale van de ronde verloren, de doortocht blijft wel heel erg populair.

Zo’n doortocht kost de stad 50.000 euro. Tel daarbij de extra kosten en we spreken algauw over een flinke kost voor de stad. De afgelopen weken kwam er harde kritiek op de financi ële positie van de stad Geraardsbergen. Vele mensen vroegen zich luidop af of Geraardsbergen geen ander financi ële prioriteiten heeft. Het stadsbestuur heeft blijkbaar geluisterd naar deze kritiek, al merkt onze bron op dat de passage van de Ronde een grote uitstraling heeft en de handelaars heel wat voordelen biedt.

Geraardsbergen moet de broeksriem aanhalen.
De Wielerkrant meldde vorige week al dat het niet zeker is dat de Muur nog in het Parcours van de Ronde van Vlaanderen zal worden opgenomen. ‘De voorbije drie jaar zat de Muur van Geraardsbergen in het parcours van de Ronde van Vlaanderen op zo’n 100 kilometer van de aankomst. Geraardsbergen moet nu de broeksriem aanhalen en de grote sportevenementen worden het eerst bekeken’, klonk het toen.

Volgens onze bron blijven alle kanalen open om de doortocht over de Muur toch te behouden.

De PVDA reageert tevreden
PVDA Geraardsbergen reageert tevreden op het bericht dat de stad Geraardsbergen niet meer van plan is om 50.000 euro per jaar te betalen voor de doortocht van de Ronde van Vlaanderen. ‘Nu is het tijd om te investeren in de mensen van Geraardsbergen’, zegt Nick Dobbelaere, voorzitter van PVDA Geraardsbergen.

‘Dit is de enig mogelijke beslissing’, zegt Nick Dobbelaere. ‘Er was in Geraardsbergen geen enkel draagvlak meer om nog zo’n bedrag op tafel te leggen. Eerst het openluchtzwembad sluiten en dan zoveel geld geven aan een wielerwedstrijd, dat pikken de mensen niet meer.’

‘Nu is het tijd om te investeren in de mensen van Geraardsbergen’, zegt Dobbelaere. ‘De komende jaren kunnen we rekenen op bijkomende financi ën van het Vlaams Gewest. Laten we dat geld gebruiken om de sociale noden aan te pakken, om het openluchtzwembad eer te openen en om de lokale fiets-, wandel- en sportinfrastructuur een boost te geven. Dat zal écht de hele stad ten goede komen’, besluit Nick Dobbelaere.

Julien Borremans