Merelbeke plant meer groen en open ruimte

Rond de Hollebeek & Hollebeekstraat

De gemeenteraad van Merelbeke heeft op 26 november het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 13 Hollebeek voorlopig vastgesteld. “In dit RUP is het de bedoeling om de bestemming van de gronden tussen de Hollebeekstraat en de straat Hollebeekpark om te vormen van woongebied naar parkzone en zo het bestaande groen te vrijwaren. Ter hoogte van de bestaande vissershut is bovendien een heel beperkte ruimte voorzien voor gemeenschapsvoorzieningen”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Tim De Keukelaere. Na deze voorlopige vaststelling volgt nog een openbaar onderzoek van minimaal dertig dagen. Als daar geen relevante bezwaren naar voren komen, volgt een definitieve vaststelling.

De gemeenteraad stemde bovendien principieel in met de opmaak van het RUP nr. 15 Woonuitbreidingsgebieden. De gemeente zal de huidige woonuitbreidingsgebieden nu onderzoeken en bekijkt of ze kunnen omgevormd worden naar open ruimte.

Meer info: Jan Van Damme, Dienst publieke ruimte

09 210 33 22 of e-mail: jan.van.damme@merelbeke.be