Welke documenten houdt u klaar bij aan politiecontrole?

Een politiecontrole: iedereen komt er wel eens een tegen maar welke documenten houdt u dan allemaal klaar? NUUS Herzele zocht het voor u uit.

Bij een Politiecontrole dient u zes documenten te kunnen voorleggen :

 • de identiteitskaart

 • het rijbewijs
  Het type rijbewijs dat u voorlegt dient uiteraard overeen te komen met de categorie van voertuig waarmee u op dat moment rijdt.
 • het inschrijvingsbewijs

  Dat is het document dat is afgeleverd door de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen).   Een deel ervan dient in het voertuig aanwezig te zijn, het tweede deel bewaart u thuis.

 • het verzekeringsattest (“groene kaart”)
  Het bewijs dat u verzekerd bent voor uw aansprakelijkheid bij een verkeersongeval waarbij u schade heeft toegebracht aan derden.
 • het gelijkvormigheidsattest
  Dit document werd afgeleverd door de fabrikant van het voertuig en bevestigt dat uw wagen voldoet aan de vereiste normen én overeenkomt met de beschrijving van uw voertuig op het inschrijvingsbewijs.
 • het keuringsattest
  Dit is het bewijs dat uw voertuig gekeurd werd en goed bevonden voor het gebruik ervan op de openbare weg.

Zorg dat u over deze documenten beschikt als u achter het stuur kruipt. Denk eraan dat u ook altijd de originele exemplaren aan de politie moet voorleggen. Fotokopie ën worden niet als geldig beschouwd.

Als u bij een verkeerscontrole de gecertificeerde documenten niet kunt voorleggen, riskeert u een bekeuring en bestaat de kans dat u niet meer met uw voertuig mag rijden tot u de originele papieren kunt voorleggen.

Een verwittigd bestuurder is er……en zeg niet dat NUUS Herzele u niet verwittigd heeft 😉